Ewidencja księgowa wniesienia udziałów w innej spółce

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 3 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka akcyjna ma otrzymać w formie aportu od swojego akcjonariusza 100% udziałów innej spółki. Jak będzie wyglądała ewidencja księgowa ww. operacji? Czy po zakończeniu roku bilansowego powstają dodatkowe obowiązki dla spółki akcyjnej z tego tytułu?

Ewidencja księgowa aportu zależna jest od tego, w zamian za co dokonano czynności wniesienia udziałów. Sprawdź księgowanie!

Odpowiedź: 

Ewidencja księgowa zależna jest od tego, w zamian za co dokonano czynności wniesienia udziałów w innej spółce. Z podanego stanu faktycznego nie wynika, jaka czynność wiązała się z wniesieniem udziałów w innej spółce.

W przypadku, gdy w zamian za aport dokonano podwyższenia kapitału akcyjnego spółki, księgowanie przebiegać będzie następująco:

  • Wn 03 „Inwestycje długoterminowe”
  • Ma 24 „Rozrachunki z akcjonariuszami”
Ewentualne podwyższenie kapitału spółki:
  • Wn 24 „Rozrachunki z akcjonariuszami”
  • Ma 80 „Kapitał akcyjny”
Po stronie spółki otrzymującej aport w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej nie powstają dodatkowe obowiązki związane z zamknięciem roku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel