Ewidencja kosztów badania wstępnego poniesionych za osobę wykonującą zlecenie

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 12 stycznia 2011
Pytanie:  Firma poniosła koszty (dowód - faktura) za badania wstępne osoby wykonującej na jej rzecz umowę zlecenia. Zleceniobiorca w przypadku zerwania umowy wyraził zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kosztu badania poniesionego przez spółkę. Proszę o wyjaśnienie na przykładzie, jak zaksięgować takie zdarzenie. Firma prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5.
Odpowiedź: 

Odpowiadając na pytanie należy zaznaczyć, że teoretycznie mogą wystąpić dwa rozwiązania ewidencyjne, a mianowicie: ewidencja w drodze zmniejszenia kosztów lub ewidencja poprzez uznanie przychodu.

W niniejszym stanie faktycznym należy obciążenie zleceniobiorcy za badania wstępne ująć jako pozostałe przychody operacyjne (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).


W związku z tym ewidencja operacji będzie następująca:

1. Obciążenie zleceniobiorcy (faktura):

- Wn - Rozrachunki z odbiorcami

- Ma - Pozostałe przychody operacyjne oraz ewentualnie należny VAT,


2. Potrącenie należności z wynagrodzeń zleceniobiorcy:

- Wn - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

- Ma - Rozrachunki z odbiorcami.

Tekst opublikowany: 

12 stycznia 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel