Decyzja w sprawie częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 7 maja 2012
Pytanie:  Zakład posiada monitoring. Czy z tego względu spis inwentarzowy środków trwałych i pozostałych środków można przeprowadzić raz na 4 lata, czy co roku? Czy musi być zarządzenie dyrektora, np.  że inwentaryzację się przeprowadza raz na 4 lata?
Odpowiedź: 

W opisanej sytuacji do kierownika jednostki należy podjęcie decyzji w sprawie częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych.

Odpowiadając na pytanie należy podkreślić, że nie ma przepisów definiujących pojęcie „teren strzeżony”. Rozdział 3 uor przedstawia jedynie ogólne uregulowania dotyczące inwentaryzacji. W związku z tym podjęcie decyzji w sprawie częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym należy do kierownika jednostki, co powinno być określone w Państwa instrukcji inwentaryzacyjnej lub w zarządzeniu dyrektora (kierownika jednostki).

Brak określenia wewnętrznych przepisów w zakresie inwentaryzacji narusza wymagania art. 10 uor.

Więcej odnośnie inwentaryzacji przeczyta Pan w ABC Księgowego » Inwentaryzacja

Tekst opublikowany: 

26 marca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel