Czy zeznanie CIT-8 musi być zgodne z bilansem?

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 31 maja 2010
Pytanie:  W związku z badaniem ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania przez biegłego spółka akcyjna musiała wystawić fakturę korygująca dotyczącą sprzedaży z 2009 r. Czy zeznanie CIT-8 musi być zgodne z bilansem oraz czy korekta faktury może być ujęta w tym zeznaniu?
Odpowiedź: 

Korekta faktury VAT co do kwoty netto powinna być uwzględniona także w zeznaniu podatkowym CIT-8 w taki sposób, aby było ono zgodne z bilansem oraz ze sprawozdaniem finansowym.

Jeśli pierwotna faktura VAT była błędna, to tym samym błędnie została określona w niej kwota przychodu należnego, za który uznaje się kwoty netto wynikające z faktur VAT.

Jeśli przychód należny jako element konstrukcyjny ma wpływ na określenie kwoty dochodu za dany rok, tym samym korekta tego przychodu - niezależnie od tego, czy prowadziła ona do jego zwiększenia lub zmniejszenia - powinna być, co do zasady, uwzględniana zarówno w bilansie, jak i w sporządzonym na jego podstawie sprawozdaniu finansowym za dany rok podatkowy.


Zeznanie podatkowe CIT-8 sporządza się w oparciu o księgi rachunkowe, które powinny być prowadzone w sposób zgodny z przepisami uor oraz przepisami innych ustaw mających wpływ na wynik, czyli w sposób pozwalający na określenie dochodu do opodatkowania w należytej wysokości.

Tekst opublikowany: 

5 maja 2010 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel