Czy jest możliwe wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego?

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano:
Pytanie:  Prowadzę księgowość spółki jawnej. Wspólnicy zaproponowali, żeby wycenić przez rzeczoznawcę znak towarowy i ująć go w bilansie. Spółka ma ten znak towarowy zarejestrowany (z prawem ochronnym) w urzędzie patentowym, lecz w ewidencji bilansowej nie jest zaewidencjonowany (nie było nabycia). Czy można tak postąpić, a jeżeli tak, to jak zaewidencjonować taką wartość niematerialną? W dochody (co wiązałoby się z PIT), czy na jakiś fundusz?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 i 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być jedynie nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania…

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości zgodnie z ustawą o rachunkowości i regulacjami ustaw o podatku dochodowym wprowadzić wytworzony we własnym zakresie znak towarowy do ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 i 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być jedynie nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Podobnie zgodnie z art. 22b ust. 1 w związku z art. 22g ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) wartości niematerialne i prawne mogą być tylko nabyte.

Tekst opublikowany: 

15 lipca 2011 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel