Czy jest możliwe wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego?

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 15 lipca 2011
Pytanie:  Prowadzę księgowość spółki jawnej. Wspólnicy zaproponowali, żeby wycenić przez rzeczoznawcę znak towarowy i ująć go w bilansie. Spółka ma ten znak towarowy zarejestrowany (z prawem ochronnym) w urzędzie patentowym, lecz w ewidencji bilansowej nie jest zaewidencjonowany (nie było nabycia). Czy można tak postąpić, a jeżeli tak, to jak zaewidencjonować taką wartość niematerialną? W dochody (co wiązałoby się z PIT), czy na jakiś fundusz?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 i 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być jedynie nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania…

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości zgodnie z ustawą o rachunkowości i regulacjami ustaw o podatku dochodowym wprowadzić wytworzony we własnym zakresie znak towarowy do ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 i 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być jedynie nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Podobnie zgodnie z art. 22b ust. 1 w związku z art. 22g ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) wartości niematerialne i prawne mogą być tylko nabyte.

Tekst opublikowany: 

15 lipca 2011 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel