Sektor Publiczny

Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Dodano: 7 lipca 2017
Policja będzie mogła zmusić kierowców do badania trzeźwości.

Ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W Dzienniku Ustaw z 5 lipca 2017 r. pod pozycją 1321 opublikowano ustawę z  11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznał przepisy art. 1, art. 18a ust. 1 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z  18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej wykonujących zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, za niezgodne z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji (Wyrok TK z  3 marca 2015 r., sygn. akt K 39/13).

W związku z powyższym, ww. ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z  1 stycznia 2025 r.).

oprac. Redakcja

Podstawa prawna: 

ustawa z  11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.1321).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel