Sektor Publiczny

Wyposażenie placu zabaw można pokryć z dotacji

Dodano: 29 marca 2017
Golf dla dzieci

Zakup sprzętu na plac zabaw (stanowiący środek trwały o wartości przekraczającej 3.500 zł) może być potraktowany jako zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego niepodlegający kwotowym ograniczeniom. Tak wynika z pisma RIO w Opolu.

Obowiązujące  przepisy określają ustawowo wzorzec kwalifikowalności poniesionych wydatków. Rolą beneficjenta jest natomiast wykazanie, że otrzymane środki wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacja może być wykorzystana m.in. na zakup środków trwałych obejmujących sprzęt rekreacyjny i sportowy. Podmiot wnioskujący o udzielenie wyjaśnienia w opisie stanu faktycznego wskazał, że beneficjent dotacji dokonał zakupu sprzętu celem wyposażenia placu zabaw. Zatem zakupione środki trwałe, niezależnie od ich wartości, spełniają kryteria „sprzętu rekreacyjnego i sportowego”, o którym mowa w ww. przepisie ustawy. W świetle powyższego brak jest przeszkód pokrycia przedmiotowego wydatku z dotacji.

Źródło:

RIO w Opolu znak NA. 111-0221 -10/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel