Sektor Publiczny

Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wyposażenie placu zabaw można pokryć z dotacji

Dodano: 29 marca 2017
Golf dla dzieci

Zakup sprzętu na plac zabaw (stanowiący środek trwały o wartości przekraczającej 3.500 zł) może być potraktowany jako zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego niepodlegający kwotowym ograniczeniom. Tak wynika z pisma RIO w Opolu.

Obowiązujące  przepisy określają ustawowo wzorzec kwalifikowalności poniesionych wydatków. Rolą beneficjenta jest natomiast wykazanie, że otrzymane środki wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacja może być wykorzystana m.in. na zakup środków trwałych obejmujących sprzęt rekreacyjny i sportowy. Podmiot wnioskujący o udzielenie wyjaśnienia w opisie stanu faktycznego wskazał, że beneficjent dotacji dokonał zakupu sprzętu celem wyposażenia placu zabaw. Zatem zakupione środki trwałe, niezależnie od ich wartości, spełniają kryteria „sprzętu rekreacyjnego i sportowego”, o którym mowa w ww. przepisie ustawy. W świetle powyższego brak jest przeszkód pokrycia przedmiotowego wydatku z dotacji.

Źródło:

RIO w Opolu znak NA. 111-0221 -10/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel