Sektor Publiczny

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 61, poz. 710)

Dz.U.00.61.710
rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz.U. z dnia 28 lipca 2000 r.)
Na podstawie art. 25 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48 poz. 552) zarządza się co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców gminy.
§ 2.
Wysokość diet, o których mowa w § 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3.
Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:
1)
100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tyś. mieszkańców,
2)
75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tyś. do 100 tyś. mieszkańców,
3)
50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tyś. mieszkańców.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel