Opłaty roczne za grunty pokryte wodą

Dodano: 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r. jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:

1) związanych z energetyką wodną, przeznaczonego pod:
a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody
dla elektrowni – wynosi 8,90 zł,
b) budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi
2,00 zł;
2) związanych z transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków – wynosi 0,30 zł,
b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,00 zł,
c) akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych granicach – wynosi
0,30 zł;
3) związanych z wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów – wynosi 0,50 zł;
4) związanych z wycinaniem roślin z wody – wynosi 0,31 zł;
5) związanych z infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:
a) filary i przyczółki mostów – wynosi 5,00 zł,
b) przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia
budowlane – wynosi 2,00 zł; 6) związanych z infrastrukturą przemysłową lub przesyłową, przeznaczonego pod:
a) ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne
oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody – wynosi 8,90 zł,
b) budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 2,00 zł;
7) związanych z infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 2,00 zł;
8) związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich – wynosi 0,89 zł,
b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
c) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
d) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,01 zł;
9) związanych z działalnością usługową – wynosi 8,90 zł;
10) związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną – wynosi 8,90 zł;

11) innych niż wymienione w pkt 1–10 – wynosi 0,50 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2496).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel