Sektor Publiczny

Ulga w podatku rolnym także przy instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym

Dodano: 3 grudnia 2018
zielone kłosy

Rolnicy mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, o której mowa w ustawie o podatku rolnym,  nawet jeśli wykorzystują naturalne źródła energii na inne cele niż tylko rolnicze. Ulgi tej nie pozbawia podatnika także fakt spożytkowania wytworzonej energii dodatkowo w budynku mieszkalnym.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie poprosiła resort finansów o zajęcie stanowiska w zakresie interpretacji przepisów art. 13 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z nimi podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych.

Powstała wątpliwość, czy w sytuacji, gdy podatnik zainstalował system fotowoltaiczny w budynku mieszkalnym, również przysługuje mu ulga. W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że w sytuacji, gdy panele zamontowane są na budynku gospodarczym, a energia będzie wykorzystywana również w budynku mieszkalnym, nie może być mowy o produkcyjnym charakterze jej wykorzystywania i ulga inwestycyjna nie przysługuje.

 Ulga a działalność rolnicza

W odpowiedzi ministerstwo wskazało, że z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń przetwarzających energię wiatru, biogazu, słońca, spadku wody podatnik podatku rolnego może ubiegać się o ulgę inwestycyjną, pod warunkiem wykorzystywania tych urządzeń do celów produkcyjnych. Wykorzystywanie na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii należy oceniać w kontekście definicji działalności rolniczej, za którą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Istotny jest pozytywny wpływ na środowisko

Z treści art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym nie wynika, że jego zastosowanie uzależnione jest od zainstalowania urządzeń, w tym paneli fotowoltaicznych, na budynku gospodarczym. W rezultacie zamontowanie go na budynku mieszkalnym nie wpływa na możliwość zastosowania ulgi inwestycyjnej.

Powołane unormowanie nie wskazuje również, że wykorzystywanie tych urządzeń musi być związane całkowicie i bezpośrednio z celami produkcyjnymi w działalności rolniczej. Wystarczy zatem, że obiekt wybudowany lub zmodernizowany – obok swej funkcji podstawowej – ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Nie musi on w całości służyć celom inwentarskim.

Podstawa prawna: 

 

  • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).

 

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel