Jak umorzyć należności z tytułu korzystania z dróg i urządzeń wodnych

Dodano: 20 września 2016
Pytanie:  Jednostka budżetowa gospodaruje mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa. W art. 142 ustawy - Prawo wodne wskazano instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami (należności i opłaty). Zgodnie z art. 149 tej ustawy jednostka jest obowiązana do naliczania i pobierania określonych należności za korzystanie z dróg i urządzeń wodnych. Wymienione należności i opłaty stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednostka prowadzi rachunek Funduszu Gospodarki Wodnej, a wpływy z tego tytułu przekazuje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W księgach rachunkowych jednostki widnieją należności, co do których nie powiodła się egzekucja sądowa i które należałoby umorzyć w bieżącym roku. Jak należy ująć umorzenie tych należności?

Pozostało jeszcze 67 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel