Sektor Publiczny

Gmina nie może określać terminu oraz elementów wniosku o przyznanie wsparcia dla żłobków

Dodano: 28 marca 2017
małe dzieci wsiadają do autobusu

Dofinansowanie przysługuje na każde dziecko ma charakter dotacji celowej, a nie podmiotowej, nie może więc być uzależnione od liczby godzin pobytu - uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 1673/15.

NSA rozpatrując kasację  wyroku złożoną przez Radę Gminy Pruszcz Gdański, która dotyczyła  uchwały określającej wysokość i zasady ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów. Osoba prowadząca  żłobek  kwestionował kilka zapisów uchwały m. in.:    wprowadzenie wymogu składania wniosku o dofinansowanie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia oraz wskazania w nim liczby dzieci, które zostaną nim objęte.

WSA stwierdził nieważność uchwały, wskazując, że  art. 60 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 157) dofinansowanie przysługuje na każde dziecko i ma charakter dotacji celowej, a nie podmiotowej, nie może więc być uzależnione od liczby godzin pobytu. Dodatkowo zdaniem WSA upoważnienie do wydania uchwały przez radnych, wynikające z art. 60 ust. 2 ustawy żłobkowej, nie przewiduje określania terminu oraz elementów wniosku o przyznanie wsparcia. Sąd zauważył, że te kwestie wchodzą w zakres trybu udzielania dotacji, podczas gdy ustawowa delegacja pozwala radnym tylko na określenie wysokości i zasad ustalania dofinansowania.

WSA uznał, że rada gminy przekroczyła przyznane jej kompetencje do wydania uchwały,  podkreślił, że akty prawa miejscowego wykonujące delegację ustawową muszą zawierać jednoznaczne sformułowania, pozbawione swobody interpretacyjnej, równocześnie wskazując,  że akty prawa miejscowego wykonujące delegację ustawową muszą zawierać jednoznaczne sformułowania, pozbawione swobody interpretacyjnej.

Źródło:

Wyrok NSA z 22 marca 2017 r. (sygn. akt II GSK 1673/15).

Barbara Jarosz

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel