Reklama i reprezentacja – najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe

Reklama i reprezentacja – najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe

Przedsiębiorcy mają prawo zaliczać do kosztów podatkowych ponoszone wydatki, jeśli tylko są związane z przychodami bądź źródłem, z którego są uzyskiwane. Muszą też być prawidłowo udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. Wydatki na reklamę można zaliczyć do kosztów podatkowych. Natomiast tych na reprezentację już nie. Sprawdź aktualne stanowisko organów podatkowych i upewnij się jakie wydatki zostaną uznane za reklamę, a jakie za reprezentację.

wiper-pixel