Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. Praktyczny wpływ zmian na pracę księgowych 1

Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. Praktyczny wpływ zmian na pracę księgowych 1

Dzięki wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności w VAT (ang. split payment) organy podatkowe będą miały dostęp do rachunków podatkowych. To kolejne narzędzie służące uszczelnieniu podatku od towarów i usług. Zobacz, co te zmiany dla Ciebie oznaczają. Upewnij się, na jakie korzyści możesz liczyć, gdy zastosujesz ten mechanizm.


 

wiper-pixel