Paczka dla dziecka z ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 10 kwietnia 2012
Pytanie:  Tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Czy zapisem w regulaminie Funduszu można przyznać paczkę dla dziecka zarówno ojcu jak i matce - oboje są zatrudnieni w naszym zakładzie? Jeśli tak, to jak taki zapis powinien brzmieć? Czy można zwiększyć odpis na jednego zatrudnionego np. o 200 zł, czyli do wysokości 1.293,93 zł tylko na jeden rok, a później wrócić do odpisów podstawowych? Jak formalnie przeprowadzić taką zmianę?

Przeczytaj odpowiedź na pytanie i dowiedz się m.in. czy można zwiększyć odpis na jednego zatrudnionego tylko na jeden rok, a później wrócić do odpisów podstawowych.

Odpowiedź: 

Można, ale należy to prawidłowo sformułować. Przypominam, że osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS - to pracownicy i ich rodziny. Jeżeli chcecie Państwo, żeby obydwoje rodzice zatrudnieni w firmie dostali paczkę z tego tytułu, że mają dziecko, to nie można tego świadczenia nazwać „paczka dla dziecka”. Skoro, bowiem do świadczeń z ZFŚS jest uprawnione dziecko, to jak dostanie od pracodawcy paczkę dla niego, to wykorzystało z tego tytułu swoje uprawnienie.

Wprowadzenie zapisu do regulaminu ZFŚS

Zamierzony przez Państwa skutek odniosłoby wprowadzenie do regulaminu ZFŚS postanowienia np. w takiej formie:
„każdy pracownik, którego dziecko otrzymuje z tego tytułu paczkę o wartości:

  1. …….przy dochodzie na członka rodziny od……do….,
  2. ….przy dochodzie na członka rodziny od…….do…….
Zwiększenie odpisu na jednego zatrudnionego tylko na jeden rok

Tak, prywatny pracodawca może dokonać zwiększenia odpisu na ZFŚS.

Tylko pracodawcy ze sfery budżetowej muszą w tym roku dokonywać odpisu takiego samego jak w 2011 r.

U pracodawców zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, postanowienia o dowolnym kształtowaniu wysokości odpisu na ZFŚS muszą być wprowadzone do układu zbiorowego pracy, albo do regulaminu pracy.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie reguluje, na jaki czas pracodawca i pracownicy przyznają prawo do dokonywania wyższego odpisu.

Zatem czy będzie to regulacja czasowa, czy „na zawsze” zależy od pracodawcy (on, bowiem formalnie wprowadza zamiany d regulaminu wynagradzania).

Jednakże, nie może się to odbyć bez udziału pracowników. Zgodnie z powołaną ustawą, jeżeli u pracodawcy, nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Tekst opublikowany: 

4 kwietnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel