Informacja o rezygnacji z ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 9 grudnia 2009
Pytanie:  Przedsiębiorca firmy budowlanej zatrudniającej ponad 100 osób chce zrezygnować z utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rezygnacja ma być na czas nieokreślony. Jak powinna brzmieć informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS na czas nieokreślony? Czy można sporządzić taką informację na czas nieokreślony czy powinna być na czas określony?
Odpowiedź: 

Nie ma wzoru takiego zapisu. Jednakże nie da się zwolnić z obowiązku tworzenia ZFŚS w formie informacji, jeśli pracodawca zatrudnia ponad 100 osób.

1. Zapis o rezygnacji z ZFŚS

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - co do zasady muszą tworzyć ZFŚS.

Jeżeli chcą z tego zrezygnować, muszą spełnić warunki określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one następujące:
1. Zapis o nietworzeniu (przez jakiś czas lub na zawsze) ZFŚS musi się znaleźć w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli w firmie pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy - zapis o nietworzeniu ZFŚŚ musi się znaleźć w regulaminie wynagradzania.
2. Zanim jednak taki zapis zostanie zamieszczony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania - musi zostać zaakceptowany:
- przez zakładową organizację związkową,
- przez pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów wobec pracodawcy - jeśli w firmie nie ma związków zawodowych.

Jeśli w Państwa firmie nie ma związków zawodowych, całą procedurę rezygnacji z ZFŚS trzeba będzie jeszcze poprzedzić:

1) przekonaniem pracowników do rozwiązania polegającego na rezygnacji z ZFŚS,

2) zorganizowaniem wyborów przedstawiciela załogi, który w imieniu pracowników zgodzi się, na nietworzenie ZFŚS i podpisze stosowny aneks do regulaminu wynagradzania.

2. Pracodawca zatrudniający ponad 100 osób a informacja o nietworzeniu ZFŚS?

Jak już wspominałam, w Państwa przypadku nie można tego zrobić w formie informacji. Tylko mali pracodawcy, zatrudniający w ogóle mniej niż 20 pracowników (nie objętych układem zbiorowym pracy) - wydają informację o nietworzeniu ZFŚS (do końca stycznia danego roku kalendarzowego). Odbywa się to w takiej formie, bo pracodawcy z takim niskim stanem zatrudniania nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.

3. Informacja o niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Taki duży pracodawca jak Państwo nie wypłaca świadczenia urlopowego. Ma obowiązek tworzenia ZFŚS i wymogi, powodujące, że trudniej mu - niż małemu pracodawcy - uwolnić się z tego obowiązku.

Jak Państwo zlikwidujecie ZFŚS - to nie musicie wypłacać świadczenia urlopowego. Dlatego w Regulaminie pracy (lub w układzie zbiorowym pracy, w zależności od tego, w jakim akcie prawnym będzie Państwo likwidować ZFŚS, nie potrzeba będzie odniesienia się do świadczenia urlopowego.

Mali pracodawcy, zatrudniający na 1 stycznia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają wybór. Mogą albo tworzyć ZFŚS albo wypłacać świadczenie urlopowe.
Zatem, jak zlikwidują ZFŚS, to wtedy muszą wypłacać świadczenie urlopowe, chyba, że i z tego obowiązku się zwolnią w trybie ustawowym.

Tekst opublikowany: 

9 grudnia 2009 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel