Informacja o rezygnacji z ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Przedsiębiorca firmy budowlanej zatrudniającej ponad 100 osób chce zrezygnować z utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rezygnacja ma być na czas nieokreślony. Jak powinna brzmieć informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS na czas nieokreślony? Czy można sporządzić taką informację na czas nieokreślony czy powinna być na czas określony?
Odpowiedź: 

Nie ma wzoru takiego zapisu. Jednakże nie da się zwolnić z obowiązku tworzenia ZFŚS w formie informacji, jeśli pracodawca zatrudnia ponad 100 osób.

1. Zapis o rezygnacji z ZFŚS

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - co do zasady muszą tworzyć ZFŚS.

Jeżeli chcą z tego zrezygnować, muszą spełnić warunki określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one następujące:
1. Zapis o nietworzeniu (przez jakiś czas lub na zawsze) ZFŚS musi się znaleźć w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli w firmie pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy - zapis o nietworzeniu ZFŚŚ musi się znaleźć w regulaminie wynagradzania.
2. Zanim jednak taki zapis zostanie zamieszczony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania - musi zostać zaakceptowany:
- przez zakładową organizację związkową,
- przez pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów wobec pracodawcy - jeśli w firmie nie ma związków zawodowych.

Jeśli w Państwa firmie nie ma związków zawodowych, całą procedurę rezygnacji z ZFŚS trzeba będzie jeszcze poprzedzić:

1) przekonaniem pracowników do rozwiązania polegającego na rezygnacji z ZFŚS,

2) zorganizowaniem wyborów przedstawiciela załogi, który w imieniu pracowników zgodzi się, na nietworzenie ZFŚS i podpisze stosowny aneks do regulaminu wynagradzania.

2. Pracodawca zatrudniający ponad 100 osób a informacja o nietworzeniu ZFŚS?

Jak już wspominałam, w Państwa przypadku nie można tego zrobić w formie informacji. Tylko mali pracodawcy, zatrudniający w ogóle mniej niż 20 pracowników (nie objętych układem zbiorowym pracy) - wydają informację o nietworzeniu ZFŚS (do końca stycznia danego roku kalendarzowego). Odbywa się to w takiej formie, bo pracodawcy z takim niskim stanem zatrudniania nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.

3. Informacja o niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Taki duży pracodawca jak Państwo nie wypłaca świadczenia urlopowego. Ma obowiązek tworzenia ZFŚS i wymogi, powodujące, że trudniej mu - niż małemu pracodawcy - uwolnić się z tego obowiązku.

Jak Państwo zlikwidujecie ZFŚS - to nie musicie wypłacać świadczenia urlopowego. Dlatego w Regulaminie pracy (lub w układzie zbiorowym pracy, w zależności od tego, w jakim akcie prawnym będzie Państwo likwidować ZFŚS, nie potrzeba będzie odniesienia się do świadczenia urlopowego.

Mali pracodawcy, zatrudniający na 1 stycznia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają wybór. Mogą albo tworzyć ZFŚS albo wypłacać świadczenie urlopowe.
Zatem, jak zlikwidują ZFŚS, to wtedy muszą wypłacać świadczenie urlopowe, chyba, że i z tego obowiązku się zwolnią w trybie ustawowym.

Tekst opublikowany: 

9 grudnia 2009 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel