Monitoring w miejscu pracy. Nowe przepisy

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 28 maja 2018
c9c8a29220a50b15119f9585210b4059118703d7-medium

Obowiązująca od 25 maja br. ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła nowe przepisy o stosowaniu monitoringu w miejscu pracy. Sprawdź, kiedy możesz go wprowadzić i w jakim zakresie. Dowiedz się, czy możesz monitorować pocztę pracownika.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia czy też produkcji, a także dla zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – pracodawca ma prawo wprowadzić monitoring na terenie firmy i wokół niej.

W jakich miejscach nie można wprowadzić monitoringu?

Pracodawca nie może monitorować pracowników w takich miejscach, jak: szatnie, stołówki pracownicze, pomieszczenia sanitarne, palarnie czy pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej, chyba że:

  • stosowanie monitoringu w tych miejscach będzie niezbędne dla realizacji podanych celów, a
  • nie naruszy to godności i innych dóbr osobistych pracowników, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności przez zastosowanie technik umożliwiających rozpoznanie osoby.
Nie możesz stosować monitoringu, aby kontrolować pracowników.

Jak długo pracodawca będzie mógł posiadać nagrania z monitoringu?

Pracodawca będzie przetwarzać wyłącznie w podanych celach i przechowywać maksymalnie przez 3 miesiące nagrania z monitoringu.

Wyjątkowo – gdy toczy się sprawa i nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu pracodawca będzie mógł je przetrzymać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jednak po tym okresie będzie musiał je zniszczyć.

Gdzie należy poinformować pracowników o monitoringu?

Pracodawca powinien uregulować sposób, cel oraz zakres zastosowania monitoringu w przepisach zakładowych. Jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy, kwestie te reguluje w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, kiedy nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy.

O kwestiach związanych z wprowadzeniem monitoringu w firmie pracodawca powinien poinformować nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem, oczywiście w sposób przyjęty u niego.

Trzeba pamiętać, aby taką informację przekazać pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy.

Czy trzeba oznaczyć monitorowane miejsca?

Tak, pracodawca ma obowiązek oznaczyć monitorowane miejsca (pomieszczenia w firmie) w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Co z monitoringiem poczty elektronicznej?

Po to, aby pracownik w czasie pracy nie korzystał z poczty elektronicznej do celów prywatnych pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty – monitoring poczty elektronicznej.

Chodzi o to, aby pracownik w czasie pracy – właściwie wykorzystał czas pracy do tego przeznaczony oraz aby właściwie korzystał z narzędzi, jakie udostępnił mu pracodawca.

Wprowadzając monitoring poczty elektronicznej trzeba pamiętać o tym, aby nie naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr pracownika.

W tym miejscu warto przypomnieć ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zapadał w ubiegłym roku.

Tak samo, jak w przypadku wprowadzenia monitoringu w miejscu pracy lub wokół firmy, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników w sposób przyjęty w swojej firmie. Termin jest analogiczny jak wyżej. Czyli musi to uczynić nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto taką informację musi przekazać pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy.

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Słowa kluczowe:
monitoringochrona danych
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel