Więcej czasu na złożenie zeznania exit tax

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 19 lutego 2019
kalkulator, laptop - liczenie na kalkulatorze

Z początkiem 2019 roku dodane zostały przepisy przewidujące opodatkowanie podatkiem dochodowym niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia za granicę składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Kiedy trzeba zapłacić podatek od niezrealizowanych zysków?

Zgodnie z najnowszym planem resortu finansów termin składania zeznań oraz wpłaty podatku od niezrealizowanych zysków to 7 lipca 2019 r.

Exit Tax

Wprowadzone od początku 2019 roku przepisy dotyczące exit tax dotyczą przypadków utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej. Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez Polskę prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem.

Złożenie deklaracji

Obowiązkiem podatników, do których mają zastosowanie te przepisy, jest złożenie deklaracji według ustalonego wzoru w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4.000.000 zł (w przypadku PIT), lub do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków (w przypadku CIT). W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są wpłacić podatek należny z tego tytułu (zob. art. 30da ust. 14 ustawy o PIT oraz art. 24f ust. 12 ustawy o CIT).

Nie ma gotowych druków

Dotychczas nie zostały jednak opublikowane wzory wskazanych deklaracji, a w konsekwencji nie zostały również opracowane ich wersje elektroniczne, jak również do ich obsługi nie został przystosowany system POLTAX. W związku z tym minister finansów przedłużył do 7 lipca 2019 r. termin na złożenie przez podatników deklaracji oraz wpłaty podatku należnego od niezrealizowanych zysków kapitałowych za miesiące od stycznia do maja 2019 roku. Wynika to z opublikowanego 31 stycznia 2019 r. rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków.

Resort finansów wyjaśnił, że przedłużenie tych terminów zapewni podatnikom niezbędny czas do prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków w zakresie PIT i CIT.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Nie ma jeszcze gotowych wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (projekty tych rozporządzeń zostały opublikowane 14 stycznia 2019 r. i czekają na podpis ministra finansów, wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia).

 

 

Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r. poz. 197).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel