Sprawdź, czy dla transakcji z gminą trzeba sporządzać dokumentację cen transferowych

Wojciech Garczyński

Autor: Wojciech Garczyński

Dodano: 30 listopada 2017
d6207abdb841ebefd22293b214c5fcf632f478f8-medium

Zdarza się, że przedsiębiorstwa prowadzą różna transakcje z gminami. Czy wówczas istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych? Poznaj stanowisko organów podatkowych i sprawdź zmiany w tym zakresie od 1 stycznia 2018 r.

W sytuacji gdy cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych – takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.270.2017.1.MM .

Jaki był problem?

Sprawa dotyczyła spółki, której w 100% właścicielem jest gmina miejska. Gmina w uchwale budżetowej uchwala kwoty wydatków wynikających z jej zadań statutowych, w tym z zakresu gospodarki odpadami. Między gminą a spółką zostały zawarte umowy m.in. na odbiór odpadów komunalnych. Wartość tych transakcji przekracza w roku 30.000 euro. Wątpliwości dotyczyły tego, czy w odniesieniu do tych transakcji spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jej zdaniem nie, wartość usług jest ustalona w przetargu ogłoszonym przez gminę i spółka nie ma wpływu na wysokość ceny, za jaką będzie świadczyć usługę. Wartości te są ujęte w uchwale budżetowej, więc nie ma konieczności sporządzania dokumentacji cen transferowych.  

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Organ podatkowy przyznał spółce rację i odstąpił od pisemnego uzasadnienia.

KOMENTARZ EKSPERTA Wojciech Garczyński, doradca podatkowy, menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars
Dla transakcji z gminą nie (będzie) trzeba sporządzać DCT

W opisywanej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (dalej: DCT), gdy cena lub sposób jej określenia wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Spółka argumentowała, że stanowi to konsekwencję przepisu z § 1 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 10 września 2009 r. do art. 11 ustawy o CIT.

W interpretacji tej wnioskodawca nie kwestionował istnienia obowiązku sporządzenia DCT w związku posiadaniem za udziałowca jst, a brak tego obowiązku wywodził z przepisu szczególnego.

Interpretacja jest elementem szerszego sporu. Wątpliwości dotyczą tego się czy podmioty, które mają powiązania opisane w przepisach o cenach transferowych ze Skarbem Państwa (SP) lub jednostkami samorządu terytorialnego (jst) są zobowiązane do sporządzania DCT.

Jest to istotny problem w szczególności dla podmiotów, które mają za wspólnego (pośredniego) udziałowca czy akcjonariusza SP. Grupy kapitałowe z udziałami SP to jedne z największych polskich przedsiębiorstw, każda liczy dziesiątki, a niekiedy setki podmiotów. Wykonanie obowiązków z zakresu cen transferowych, szczególnie po ich rozszerzeniu w 2017 roku, już wymaga istotnych nakładów pracy. Rozszerzenie tego obowiązku na wszystkie podmioty, gdzie choćby pośrednim udziałowcem jest SP, zwielokrotniłoby konieczne nakłady. 

W dotychczasowych interpretacjach organy przyjmowały, że obowiązek sporządzenia DCT istnieje, gdy podmiot jest powiązany z albo poprzez jst czy SP.

Sprawa ostatecznie zostanie rozstrzygnięta od nowego roku. 22 listopada Prezydent podpisał ustawę zmieniającą m.in. art. 11 ust. 4 ustawy o CIT. Zmiana wprost wyłącza spod obowiązku sporządzenia DCT sytuacje, gdy obowiązek wynikałby z powiązań z SP, jst i ich związkami. 

Przepisy te w zmienionej formie będą obowiązywać z mocą wsteczną – do dochodów uzyskanych od 1 stycznia2017 r.

Czyli za 2017 rok podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji w związku z istnieniem powiązania z albo poprzez jst i SP.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.270.2017.1.MM

Wojciech Garczyński

Autor: Wojciech Garczyński

doradca podatkowy, menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars
Słowa kluczowe:
ceny transferowegmina
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel