MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”

Dodano: 7 kwietnia 2021

MSR 27

UoR

Dotyczy sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Określa wymogi sporządzania i prezentacji ww. sprawozdań. Określa też, jak należy ujmować inwestycje w jednostki zależne, wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone w jednostkowych sprawozdaniach finansowych

Kwestii konsolidacji poświęcony jest rozdział 6 UoR

W jednostkowych sprawozdaniach finansowych podmiotu dominującego: inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (z wyjątkiem zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5) ujmuje się albo według kosztu, albo jako inwestycje zgodnie z wymogami MSSF 9 lub MSR 39, zmiany z sierpnia 2014 roku umożliwiają jednostce sprawozdawczej zastosowanie metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym do rozliczania inwestycji w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach

Zasady ujmowania i wyceny określa art. 28 ust. 1 pkt 2 UoR

Słowa kluczowe:
Badanie sprawozdania

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel