MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

Dodano: 7 kwietnia 2021

MSR 23

UoR

Określa ujęcie księgowe kosztów finansowania zewnętrznego. Precyzyjnie definiuje zakres ww. kosztów

Ogólnie definiuje koszty finansowania zewnętrznego

Wymaga kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego dla dostosowywanych składników aktywów. Jest taki element majątku, który wymaga znacznego czasu na przygotowanie do zamierzonego sposobu użytkowania bądź sprzedaży. Takimi aktywami są na przykład zakłady produkcyjne, nieruchomości inwestycyjne oraz niektóre rodzaje zapasów.

Wymaga kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego dla środków trwałych, a zezwala na kapitalizację w przypadku zapasów

Z zasady zezwala na kapitalizację różnic kursowych jedynie w przypadku korekty kosztów odsetkowych. Różnice kursowe mogą być aktywowane, jeśli są związane z kredytami i pożyczkami

Wymaga kapitalizacji różnic kursowych w przypadku środków trwałych WNIP, a zezwala na kapitalizację w przypadku zapasów

W przypadku przerwania prowadzenia działalności inwestycyjnej na dłuższy okres wymaga zawieszenia kapitalizowania kosztów finansowania zewnętrznego

Brak regulacji

Słowa kluczowe:
MSR

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel