RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » PIT » Koszty uzyskania przychodu
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
24.01.2013

Wydatki sfinansowane z dotacji nie są kosztem

Pytanie:  Podatnik rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach której rozlicza się z PIT na zasadach ogólnych, będąc jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, który wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Przed rozpoczęciem działalności podpisał z wojewódzkim urzędem pracy umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 40.000 zł. Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI, Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia, projekt „PO Klucz do biznesu 2”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy - pomoc de minimis. Czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121, czy też art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT? Czy wydatki na wyposażenie firmy o wartości jednostkowej do 3.500 zł w całości sfinansowane z dotacji będą stanowić koszt uzyskania przychodów?
Odpowiedź: 

Dotacja otrzymana przez podatnika jest zwolniona z PIT, a co za tym idzie - wydatki sfinansowane z dotacji nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów firmy.

Otrzymane przez podatnika środki finansowe stanowią wsparcie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich i są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT. Nie ma tu natomiast zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, ponieważ pomoc dla bezrobotnego przyznawana jest w trybie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, gdzie organem właściwym do przyznawania pomocy jest starosta powiatowy lub prezydent miasta na prawach powiatu. W omawianym przypadku organem właściwym był marszałek województwa działający przez podległy mu wojewódzki urząd pracy, który przyznał dotację w ramach realizowanego projektu.

Zwolnienie przychodu uzyskanego w ramach dotacji z podatku dochodowego skutkuje tym, że wydatki pokryte z otrzymanych środków na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów tych nie będzie można zaliczyć również odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych za środki z dotacji, ponieważ ma ona charakter zwrotu kosztu nabycia (dokonanego w jakiejkolwiek formie).

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.