RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 18 kwietnia 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3

W tym roku podatnicy składający roczne rozlicznie podatku za 2013 rok muszą pamiętać o kilku zmianach. Obowiązują bowiem nowe zasady korzystania z ulgi na dzieci. Z kolei z odliczenia wydatków na Internet można skorzystać w ograniczonym zakresie.

Zachęcamy do korzystania z zakładki PIT 2013, w której zamieściliśmy komentarze ekspertów dotyczące rocznego PIT oraz ważne wyjaśnienia organów podatkowych.

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur oraz odliczania podatku naliczonego.
W naszym cyklu poświęconym nowym regulacjom w podatku od towarów i usług, omawiamy najważniejsze zmiany, które już obowiązują.

Sprawdź już teraz

Pomoc

  • Jak korzystać z portalu?
  • Mapa serwisu
  • Dlaczego Portal FK
  • FAQ

Nowości

Ministerstwo Finansów poprawi jakość obsługi podatników

18.04.2014

dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

List ostrzegawczy jako nowy środek ograniczania oszustw w VAT, uruchomienie portalu podatkowego, usługa wstępnego wypełniania zeznań podatkowych przez urzędników, zwalczanie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi – takie m.in. propozycje znalazły się w przedstawionym przez ministra finansów pakiecie działań podatkowych.

Więcej

Tolerowanie określonych zachowań może stanowić usługę objętą VAT

18.04.2014

mężczyzna sprawdza zawartość portfela

Powstrzymywanie się od wykonania określonej czynności lub znoszenie określonych zachowań jest usługą. Odpłatność za te czynności nie jest odszkodowaniem wyłączonym z zakresu VAT, lecz wynagrodzeniem. Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 285/13).

Więcej

W przyszłym roku podatników czekają zmiany w PIT i w CIT

17.04.2014

zapis w kalendarzu

Wprowadzenie mechanizmu CFC, doprecyzowanie przepisów dotyczących cen transferowych, wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w zakładzie zagranicznym położonym na terytorium Polski, kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego – takie propozycje zawiera  projekt ustawy o zmianie w CIT i PIT, który trafił już do Sejmu.

Więcej

Do złożenia zeznania za ubiegły rok pozostało 13 dni.

17.04.2014


Na sporządzenie rocznego PIT jest czas do 30 kwietnia. Aby to rozliczenie przebiegało bezbłędnie, zamieszczamy wyjaśnienia organów podatkowych, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych pomyłek.

Więcej

Przedsiębiorcy zaoszczędzą na zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

17.04.2014

taśma zakupowa przy kasie

Firma wprowadzający na krajowy rynek towar znajdujący się w już obrocie w Unii Europejskiej, nie będzie musiała zamieszczać na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która została przyjęta przez Rząd.

Więcej

Więcej nowości
Najlepsi specjaliści wyjaśniają dla nas
VAT 2014
Decyzja o zmianie formy osobowej spółki czasem oznacza dodatkowe koszty [21.03.2014]
Kamil Jastrzębski, doradca podatkowy w Accreo Tax & Legal

Kamil Jastrzębski, doradca podatkowy w Accreo Tax & Legal

Przekształcenie spółki może pociągać za sobą niespodziewane obciążenia podatkowe dla jej wspólników. W takiej sytuacji, warto zastanowić się nad podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy (zysków zatrzymanych) do wspólników.

Oddział zagranicznej firmy ma prawo do odliczenia VAT  [19.03.2014]
Tomasz Hatylak, doradca podatkowy, kancelaria prawna Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.

Tomasz Hatylak, doradca podatkowy, kancelaria prawna Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.

Gdy zarejestrowany w Polsce odział brytyjskiej spółki kupuje towary i usługi na rzecz centrali, to przysługuje mu odliczenie podatku od towarów i usług. Istotne jest jednak to, aby zagraniczny przedsiębiorca zajmował się czynnościami opodatkowanymi.

Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy za granicą szef doliczy do przychodu [19.03.2014]
Izabela Sadlik, starszy konsultant w Accreo

Izabela Sadlik, starszy konsultant w Accreo

W przypadku gdy osoba zatrudniona wykonuje pracę np. we Francji w ramach oddelegowania, to poniesione przez pracodawcę wydatki na nocleg, transport czy telefon są przychodem ze stosunku pracy. Jeżeli świadczenia te nie są wymienione w katalogu zwolnień, należy je opodatkować.

Przekazanie nagród w zamian za zdobyte punkty bez VAT [19.03.2014]

Kompleksowa usługa związana z programem lojalnościowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast czynności wykonywane przez spółkę w ramach tej usługi, polegające na wydawaniu nagród, nie wymagają odrębnego opodatkowania.

Sprzedaż środka trwałego nieujętego w ewidencji nie generuje przychodu [18.03.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części wykorzystywanych w prowadzonym biznesie, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych, nie jest przychodem z działalności – wyjaśnił NSA w uchwale w składzie 7 sędziów.

Wydatki związane ze szkoleniami dla przedsiębiorców z branży są dla firmy kosztem [18.03.2014]
Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Rachunek na nocleg i wyżywienie w czasie organizowanych szkoleń produktowych biznesmen może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a to dlatego że celem takich spotkań jest podniesienie efektywności sprzedaży towarów produkowanych przez spółkę, a nie wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy.

Wydatki związane z wcześniejszym rozwiązaniem leasingu firma zaliczy do kosztów [17.03.2014]

Dodatkowe opłaty, które spółka zapłaciła w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu, można zaliczyć do kosztów podatkowych. Konieczne jest przy tym wykazanie związku poniesienia tych wydatków z uzyskanymi przychodami.

Sprzedaż bonów nie skutkuje powstaniem przychodu w CIT [17.03.2014]
Anna Kuleszyńska, radca prawny, Dział Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Anna Kuleszyńska, radca prawny, Dział Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Bon jest substytutem pieniądza i umożliwia jedynie zapłatę za świadczenia zrealizowane w przyszłości. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Nastąpi to więc wtedy, gdy właściciel bonu podarunkowego ureguluje nim zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę, a fakt taki zostanie zarejestrowany na kasie fiskalnej.

Przy wniosku o nadpłatę urząd nie zawsze musi wszczynać postępowania [25.02.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jeżeli organ podatkowy zakwestionuje złożoną przez podatnika korektę deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, nie ma obowiązku w każdej sprawie wszczynać postępowania wyjaśniającego – wynika z uchwały 7 sędziów NSA.

Po uregulowaniu płatności dłużnik ma prawo zwiększyć koszty podatkowe [21.02.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Podatnik, który zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikające z faktury, a nie zapłacił należności w wymaganym terminie, ma obowiązek zmniejszyć koszty o kwotę wynikającą z tego dokumentu. Gdy ureguluje zobowiązanie wobec kontrahenta, przedsiębiorca może odpowiednio zwiększyć koszty.

Nie można pozbawić spółki komandytowej ustalania różnic kursowych bilansowo [20.02.2014]
Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

W sytuacji gdy spółka komandytowa spełnia wszystkie ustawowe wymogi oraz prowadzi księgi rachunkowe, ma prawo ustalać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości – orzekł WSA w Warszawie.

Kary umowne za nieterminowe zrealizowanie kontraktu są kosztem podatkowym [19.02.2014]
Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Jeżeli przedsiębiorca działa przy zachowaniu należytej staranności, a naliczone kary wynikają z okoliczności, na które nie ma wpływu i wiążą się z uzyskiwanym przychodem, to są poniesione w celu zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodu.

Opłaty za opiekę medyczną dla podwładnych firma zaliczy do kosztów podatkowych [19.02.2014]

Wydatki na zakup pakietów medycznych, które są następnie sprzedawane pracownikom za symboliczną złotówkę, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jest to możliwe także w części przypadającej na członków rodzin osób zatrudnionych.

Od nagrody dla najlepszego sprzedawcy trzeba odprowadzić podatek [18.02.2014]
Szymon Dalc, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki - Doradcy sp. z o.o.

Szymon Dalc, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki - Doradcy sp. z o.o.

Handlowcy, którzy podejmują działania promocyjne, nie są ostatecznymi beneficjentami towaru, ponieważ nie do nich jest skierowana promocja. W konsekwencji wręczenie bonu dla pośrednika oferującego towary dla klientów spółki nie jest zwolnione z PIT.

Tylko w określonych sytuacjach przedsiębiorca może uniknąć solidarnej odpowiedzialności w VAT [17.02.2014]
podpis

Podpisanie z kontrahentem aneksu do umowy nie zwolni podatnika od odpowiedzialności w podatku od towarów i usług przy transakcjach związanych z towarami wrażliwymi. Taką możliwość daje jedynie spełnienie ustawowych warunków.

Udzielanie pożyczek ma wpływ na kalkulację odliczeń VAT [11.02.2014]
Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Rozszerzenie działalności podstawowej polegającej na handlu samochodami o udzielanie pożyczek niektórym klientom nie jest wykonywaniem czynności sporadycznych. Należy zatem uwzględnić ich wartość przy obliczaniu proporcji.

Przy rozliczaniu wydatków inwestycyjnych podatnik ma dodatkowe obowiązki [11.02.2014]
Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Gdy zmodernizowany budynek będzie wykorzystywany zarówno do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, zwolnionej, jak i niepodlegającej VAT, w pierwszej kolejności należy obliczyć podatek naliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie w stosunku do pozostałej części podatnik ma prawo do odliczenia podatku według proporcji.

W spisie likwidacyjnym nie ujmuje się środków trwałych, dla których upłynęła rozłożona korekta [10.02.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Dla nieruchomości czas korekty wynosi 10 lat. Jeżeli po tym okresie podatnik kończy prowadzenie działalności gospodarczej, nie ujmuje w spisie z natury nieruchomości, dla której upłynął już moment korekty podatku naliczonego.

Rachunek za obiad z kontrahentem przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych [10.02.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Wydatki na drobne poczęstunki, napoje, a także obiady i lunche, podczas których prowadzone są rozmowy z kontrahentami, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia to, czy spotkania odbywają się w siedzibie podatnika, czy też w restauracji – to stanowisko ministra finansów.

Czynności niepodlegające VAT nie mają wpływu na korektę rozliczenia [31.01.2014]
Grzegorz Tomala, doradca podatkowy

Grzegorz Tomala, doradca podatkowy

Do sumy wartości obrotów ustalanych na potrzeby liczenia proporcji sprzedaży przedsiębiorca nie wlicza czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

1234567891011121314151617181920
Sposób używania samochodu decyduje o wysokości odliczenia VAT [16.04.2014]

Od 1 kwietnia 2014 roku od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych można odliczyć 50% VAT. Bezlimitowe odliczenie przysługuje od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Zakup motoroweru na firmę nadal z pełnym odliczeniem [4.04.2014]
dawanie pieniędzy

Zakup motoroweru na firmę uprawnia do pełnego odliczenia VAT, o ile nabywca wykonuje czynności opodatkowane. Reguły te nie zmieniły się także po 1 kwietnia 2014 roku, gdyż motorower nie jest pojazdem samochodowym.

Nowe zasady dotyczące odliczania VAT od samochodów już obowiązują [1.04.2014]
mężczyzna w samochodzie osobowym

Od 1 kwietnia 2014 r. od aut wykorzystywanych w celach mieszanych, czyli zarówno w biznesie, jak na użytek prywatny przedsiębiorca odliczy 50% VAT. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o VAT, która dzisiaj wchodzi w życie.

Do współczynnika sprzedaży nie wlicza się niektórych transakcji finansowych [17.02.2014]
kalulator na raportach i analizach

Od 1 stycznia 2014 r. przy obliczaniu współczynnika sprzedaży istotna jest nie sporadyczność, a pomocniczość czynności.

Przeniesienie prawa własności decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego [14.02.2014]
męzczyzna przed komputerem

Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w VAT powoduje, że od większości typowych transakcji podatek jest wymagalny szybciej niż do końca 2013 roku.

Od samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych podatnik odliczy 50% VAT [8.02.2014]
kluczyk w drzwiach samochodu osobowego

Przedsiębiorca odliczy  VAT w pełnej wysokości tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzeniu firmy. Aby było to możliwe, podatnik będzie musiał złożyć do urzędu skarbowego stosowną informację. Niezbędne będzie też prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT.

Uwaga na nowe zasady odliczania VAT przy WNT [5.02.2014]
Młody księgowy robi jakieś zapisy

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powstaje na zasadach ogólnych. Podatnik może zrobić to w rozliczeniu za ten okres, w którym (w odniesieniu do kupionych przez podatnika towarów, powstał obowiązek podatkowy).

Faktura na sprzedaż ciągłą musi zawierać datę zakończenia dostawy [28.01.2014]
deklaracje , dokumenty

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku zasady wystawiania faktur zawarte są w przepisach ustawy o VAT. Regulacje te zostały w większości przeniesione do ustawy z rozporządzenia fakturowego. Przy tej operacji ustawodawca wprowadził jednak kilka istotnych zmian w przepisach. Jedna z nich dotyczy obowiązkowych danych, jakie powinny znaleźć się na fakturze. 

Ujęcie VAT należnego w deklaracji pozwoli na odliczenie przy odwrotnym obciążeniu [3.01.2014]
wypełnianie dokumentów

Warunek wykazania podatku należnego, jako przesłanka do odliczenia podatku naliczonego, od 1 stycznia dotyczy nie tylko WNT. Jest też wymagany w pozostałych przypadkach, w których VAT jest rozliczany w oparciu o mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia.

Od 1 stycznia 2014 roku podstawa opodatkowania obejmie całą zapłatę [30.12.2013]
złotówki, banknoty i bilon

Po 31 grudnia podstawą opodatkowania w VAT będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usług otrzyma od nabywcy.

Wkrótce przedsiębiorców czekają nowe zasady odliczania VAT od samochodów [28.12.2013]

Od aut o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony podatnicy odliczą 50% podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków na zakup samochodu, paliwa do niego, czy też naprawę pojazdu. Po tym jak Polska otrzymała zgodę Unii na ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów, stosowny projekt zmian trafił już do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Dostawa używanych samochodów osobowych będzie zwolniona z VAT [23.12.2013]

Zgodnie z planami resortu finansów zwolnienie z podatku będzie przysługiwało niezależnie od czasu używania sprzedawanego pojazdu.

Odliczenie VAT od WNT tylko po otrzymaniu faktury od sprzedawcy [20.12.2013]

Od stycznia warunkiem odliczenia podatku z tytułu WNT będzie wykazanie VAT należnego w deklaracji podatkowej, w której podatnik ma obowiązek rozliczyć ten podatek. Zostanie też wprowadzony dodatkowy warunek odliczenia.

23% i 8% stawka VAT jeszcze przez 2 lata [19.12.2013]
% i długopis

Do końca 2016 roku będę obowiązywały aktualne stawki VAT, a mechanizm warunkowych podwyżek stawek VAT w przypadku relacji długu publicznego do PKB ponad 55% zostanie usunięty – tak zakłada podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

O terminie odliczenia VAT decyduje powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy [19.12.2013]
wściekły mężczyzna wskasuje palcem zegar na ścianie

Od 1 stycznia 2014 r. podatnik będzie mógł odliczyć podatek w rozliczeniu za ten okres, w którym w odniesieniu na nabywanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Nabywca będzie musiał zweryfikować, czy dana faktura dokumentuje czynność, co do której powstał już obowiązek podatkowy.

Wystawienie faktury określi moment rozliczenia VAT od usług budowlanych [17.12.2013]
konstrukcja stalowa i pracownik w kasku

W przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. Zasadnicza różnica polega natomiast na tym, że od 1 stycznia 2014 r. to usługodawca będzie mógł decydować o powstaniu obowiązku podatkowego.

VAT od usług transportowych powstanie na zasadach ogólnych [16.12.2013]
ciężarówka

Niektóre usługi objęte do tej pory szczególnym obowiązkiem podatkowym od 1 stycznia 2014 r. będzie podlegało zasadom ogólnym. Dotyczy to głównie usług transportowych, spedycyjnych, przeładunkowych oraz usług w portach morskich i handlowych.

Skończą się wątpliwości dotyczące e-faktur [12.12.2013]

Od nowego roku do ustawy o VAT zostaną wprowadzone definicje faktury i faktur elektronicznych. Faktura elektroniczna, oprócz wymaganych przepisami elementów , musi być wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym. E-fakturą będzie przykładowo e-mail z załącznikiem w formacie PDF lub faks otrzymany elektronicznie.

Dla niektórych czynności obowiązek podatkowy wyznaczy otrzymanie płatności [11.12.2013]

Od 1 stycznia 2014 r. otrzymanie całości lub części zapłaty w odniesieniu do niektórych czynności wciąż będzie zdarzeniem kreującym obowiązek podatkowy.

W 2014 roku dla usług i towarów zwolnionych z VAT mniej wymaganych danych na fakturze [10.12.2013]
dokumenty, pisma

Od stycznia do udokumentowania świadczenia usług lub dostawy towarów zwolnionych z VAT, bez względu na to, czy będzie to zwolnienie przedmiotowe, czy zwolnienie podmiotowe podatnik, będzie mógł podawać na fakturze mniej obowiązkowych danych. Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

1234567891011121314151617181920
Więcej

Najnowsze odpowiedzi na pytania księgowych

Ujęcie sprzedaży akcji

Ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych[17.04.2014]
Pytanie:  Spółka prowadzi księgi w oparciu o MSR. Spółka dokonała sprzedaży akcji na rynku regulowanym zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży. Pod jaką data rozliczyć sprzedaż tych akcji, tzn. w dniu zawarcia transakcji sprzedaży, ...

Więcej

Rozliczenie delegacji zagranicznych

Podróże służbowe, delegowanie pracowników[17.04.2014]
Pytanie:  Pracownik został oddelegowany do Kłajpedy (Litwa) samochodem firmowym. Pojazd wyruszył z miejscowości w Polsce dnia 01.04.2014 r. o godzinie 6:20 , a granicę przekroczył 02.04.2014 r. o godzinie 2:10. W drodze powrotnej granicę przekroczył 07.04.

Więcej

Usługi transportowe

Ewidencje[17.04.2014]
Pytanie:  Prowadzę firmę transportową. Jak księgować (z jaką datą?) do KPiR a jak do VAT: - zakup usług transportowych; - sprzedaż usług transportowych; - co w przypadku gdy firma od której nabywam usługę rozlicza się metodą kasową?

Więcej

Błędnie wpisane dochody w PIT-11

Kontrola podatkowa[16.04.2014]
Pytanie:  W otrzymanym protokole z kontroli UKS wskazano, że podatnik błędnie wypełnił dwie deklaracje PIT 11 (dochód wpisano w niewłaściwe rubryki, natomiast prawidłowo pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych). Czy spółka ...

Więcej

Opodatkowanie VAT dla komisu

Zakres opodatkowania[15.04.2014]
Pytanie:  Podatnik VAT prowadzi sklep jubilerski, w którym sprzedaż towarów ewidencjonowana jest przy użyciu kasy rejestrującej (fiskalnej). Aktualnie podatnik zamierza rozszerzyć działalność o usługi komisowe, w ramach których przedmiotem ...

Więcej

Korygowanie błędu stawki VAT

Odliczanie częściowe i korekta podatku[15.04.2014]
Pytanie:  Jednostką budżetowa zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami musi sporządzić korekty deklaracji VAT za lata ubiegłe ze względu na nie zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT do mediów dotyczących usługi najmu. Faktury ...

Więcej

Skutki wycofania samochodu z firmy w marcu br.

Odliczenie i zwrot podatku[15.04.2014]
Pytanie:  Samochód osobowy -zakupiono w listopadzie 2011 roku, odliczono 6 tys. podatku VAT. Samochód został wycofany z ewidencji środków trwałych z dniem 31.03.2014. Jak prawidłowo rozliczyć w ewidencji i deklaracji VAT wycofanie samochodu z firmy?...

Więcej

Automat do kawy w kosztach podatkowych

Koszty uzyskania przychodu[14.04.2014]
Pytanie:  Spółka prowadzi działalność handlową w branży metali. Wynajmuje automat do przyrządzania kawy, kawy z mlekiem, czekolady. Automat jest dostępny w poczekalni, gdzie klienci oczekują na przygotowanie zamówionego towaru i odbiór ...

Więcej

Wynagrodzenia i ZUS

Ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych[14.04.2014]
Pytanie:  Prowadzę KPiR metodą uproszczoną. Z jaką data mam księgować listę płac z umowy o pracę, a z jaką listę płac z tyt. umów zlecenia? Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca. Z jakimi datami księgować ZUS?

Więcej

Podmioty powiązane

Zasady (polityka) rachunkowości[14.04.2014]
Pytanie:  Wspólnikami w sp. z o.o. są: 1. polska osoba fizyczna, która dodatkowo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 2. niemiecka spółka. Spółka z o.o. dokonuje średnio raz w miesiącu WNT od niemieckiej spółki (wspólnik 2.

Więcej

Nowe przepisy VAT dotyczące samochodów

Odliczenie i zwrot podatku[11.04.2014]
Pytanie:  Pytanie dotyczy nowych przepisów (które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r.)  związanych z podatkiem VAT w zakresie samochodów. Kwestia pierwsza - czy nowe przepisy odnoszą się tylko do samochodów osobowych? Jeśli tak, to czy ...

Więcej

Więcej porad

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.