RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2011 » Nowości księgowe 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
10.10.2011

Jakie zmiany w emeryturach i rentach?

Zarówno wrzesień jak i październik 2011 r. przyniósł szereg istotnych zmian dla emerytów i rencistów. Emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. i rozpoczęli pobieranie emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy powinni byli rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do 30 września 2011 r. Inaczej ZUS zawiesił im świadczenie. Co jeszcze uległo zmianie?

Ustawa ta poza zmianą warunków przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy zmieniła również sposób ustalania kapitału początkowego. I tak, po wprowadzonych zmianach można go obliczyć biorąc pod uwagę kolejne 10 lat kalendarzowych przypadających przed 1 stycznia 1999 r. Sprawdź, co jeszcze uległo zmianie?

Renty są przyznawane po nowemu

Warto przypomnieć, że 23 września weszła w życie ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 187, poz. 1112). Ustawa ta wprowadziła zmiany w warunkach przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zmiany dotyczą osób z długim stażem ubezpieczeniowym.

Według wprowadzonych zmian kobieta całkowicie niezdolna do pracy, z co najmniej 25-letnim okresem składkowym - będzie miała prawo do renty bez względu na to, czy stała się niezdolna do pracy przed upływem 18 miesięcy od dnia ustania ubezpieczenia.

Kobieta nie będzie musiała udowadniać co najmniej 5. okresu składkowego i nieskładkowego w ostatnim 10. pracy.

Na takich samych warunkach prawo do renty uzyskają mężczyźni, którzy posiadają, co najmniej 30-letni okres składkowy.

Ustawa ta poza zmianą warunków przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy zmieniła również sposób ustalania kapitału początkowego.

I tak, po wprowadzonych zmianach można go obliczyć biorąc pod uwagę kolejne 10 lat kalendarzowych przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Kapitał początkowy będzie mógł być obliczony również za staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień.
Komu ZUS zawiesi emeryturę?

Zmiana została również wprowadzona dla osób uprawnionych do emerytur.

Otóż 1 października 2011 r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 168 poz. 1001).

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2011 r., pracownik, któremu ZUS przyznał emeryturę, musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, aby móc rozpocząć pobieranie emerytury.

W związku z tym osoby, które nabyły prawo do emerytury między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. i rozpoczęły pobieranie emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy powinny były rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do 30 września 2011 r. W przeciwnym razie prawo do emerytury zostało im od 1 października 2011 r. zawieszone.

Warto od razu tu wspomnieć, iż osoby, które po otrzymaniu emerytury rozwiązały stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą i zatrudniły się ponownie u niego lub innego pracodawcy nie muszą po raz kolejny rozwiązywać stosunku pracy, aby nadal otrzymywać emeryturę.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w drodze złożenia wypowiedzenia lub porozumienia stron. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien jak najszybciej przekazać do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy poświadczające fakt rozwiązania stosunku pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik może ponownie zatrudnić się u tego samego lub innego pracodawcy. Emerytura może mu być wypłacana.

Ci emeryci, którym od 1 października 2011 r. ZUS zawiesił prawo do emerytury mają możliwość ubiegania się o ponowne obliczenie emerytury.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest niepobieranie emerytury wskutek zawieszenia, przez co najmniej 18 miesięcy, poczynając od 1 października 2011 r.

Ustawa nowelizująca wprowadziła również odrębne zasady ponownego obliczania emerytur dla emerytów pobierających:

  • emerytury obliczone według starych zasad - czyli emerytury obliczane na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej na nowo, na wniosek osób zainteresowanych, po przepracowaniu przez nie co najmniej 18 miesięcy poczynając od 1 października 2011 r. W razie zgłoszenia po tym terminie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury wysokość emerytury zostanie obliczona od nowej kwoty bazowej, obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury;
  • emerytury obliczone według nowych zasad - czyli emerytury obliczone na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej będą ustalane na nowo, na wniosek osób zainteresowanych, po przepracowaniu przez nie co najmniej 18 miesięcy poczynając od 1 października 2011 r. w ten sposób, że zapisane na ich koncie składki emerytalne zaewidencjonowane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury oraz zwaloryzowany kapitał początkowy, po pomniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pobieranej emerytury ustalonej na dzień jej przyznania po raz pierwszy oraz liczby miesięcy, za które została wypłacona zostaną podzielone przez średnie dalsze wyrażone w miesiącach statystyczne trwanie życia osoby, będącej w wieku osoby występującej o ponowne ustalenie wysokości emerytury;
  • emerytury mieszane - ustalenie na nowo wysokości emerytur mieszanych, przyznanych w latach 2009 i 2010 według nowelizacji będzie się odbywało na zasadach dotyczących zarówno emerytur przyznanych według starych zasad jak i według nowych zasad.
Zgodnie z nowelizacją ponowne ustalenie wysokości emerytur w oparciu o nowe przepisy art. 194c-194h ustawy emerytalnej będzie mogło nastąpić tylko jeden raz.
Osoby aktywne zawodowo w Polsce i za granicą mogą liczyć na polską i zagraniczną emeryturę

Osoby aktywne zawodowo uprawnione do emerytury mogą ją otrzymywać zarówno w Polsce jak i za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

Oczywiście pod warunkiem spełniania odpowiedniego wieku emerytalnego oraz stażu.

Zatem poza polską emeryturą czy rentą mają szansę na zagraniczne świadczenie emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucję zagraniczną.

Warto zauważyć - jak informuje ZUS - że przepisy unijne oraz postanowienia umów międzynarodowych ułatwiają spełnienie warunków wymaganych do uzyskania emerytury lub renty w Polsce oraz za granicą, przede wszystkim, co do stażu.

ZUS udostępnił wszystkie informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenia w poszczególnych państwach.

Tekst opublikowany: 

10 października 2011 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.