RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 25 maja 2015 r.
Jesteś tutaj: Strona główna » Wskaźniki i stawki » Podatki
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Zobacz inne wersje

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2015 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży netto nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym:

150.000 zł.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • Kwoty podatku.
 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
 • Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie lub przepisów wydanych na podstawie , z wyjątkiem:
  a) transakcji związanych z nieruchomościami,
  b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT,
  c) usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
 • Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Wyliczenie to można przeprowadzić, używając wzoru:

A = 150.000 zł × B : C

gdzie:

A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie spowoduje utratę zwolnienia.
B – liczba dni prowadzenia działalności, która pozostała do końca roku.
C – liczba dni w roku podatkowym.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

 • Rejestracja w charakterze podatnika VAT-UE
  Niektórzy podatnicy mają obowiązek zgłaszać zamiar wykonywania (czy też wykonywanie) niektórych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z tego artykułu dowiesz się, kto i w jakich okolicznościach musi...
 • Wspólnota mieszkaniowa w VAT
  Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych jest specyficzne i odrębne od zasad rozliczania VAT przez podmioty prowadzące „zwykłą” działalność gospodarczą. Wynika to z ich struktury organizacyjnej. Mimo...
 • Terminy odliczenia VAT w 2011 r.
  Odliczanie podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu, jest podstawowym elementem systemu VAT. Jednak praktyczne dokonanie tego odliczenia, nastąpić musi w ściśle określonych przepisami prawa...
 • Towary używane w VAT w 2011 r.
  Prawodawca w ustawie o VAT wyróżnia pewną grupę towarów, nazywając je „towarami używanymi”. Taki status rzeczy ma dla podatnika VAT istotne znaczenie, gdyż obrót nimi może nie podlegać VAT. Z tego...
 • Rozliczanie VAT od dostaw złomu w 2011 r.
  Z dniem 1 kwietnia 2011 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły m.in. zasady naliczania i odliczania VAT w obrocie złomem (jak również w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów...
 • Kiedy świadczenia medyczne są zwolnione z VAT?
  Tylko usługi medyczne, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, są zwolnione z VAT.
 • Usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych zwolnione z VAT
  Usługi ustalania wysokości i rozmiaru szkód oraz odszkodowań, które spółka wykonuje w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, są zwolnione z VAT.
 • Obrót nieruchomościami przez JSFP
  Obrót nieruchomościami prowadzony przez jednostki sektora finansów publicznych podlega - co do zasady - opodatkowaniu VAT. W tym artykule omówiliśmy zasady, na jakich opodatkowanie to następuje.
 • Kiedy przy sprzedaży gruntu możliwe jest zwolnienie od VAT?
  Jeżeli przy sprzedaży gruntu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od VAT mają dane zawarte w ewidencji gruntów.
 • Usługi szkoleniowe dla radców prawnych bez VAT
  Usługi szkoleniowe, świadczone odpłatnie w ramach doskonalenia zawodowego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, na rzecz radców prawnych są zwolnione od VAT.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.