RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2011 » Nowości księgowe I kwartał 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
15.02.2011

Zmieniły się przepisy dotyczące drobnych umów zlecenia

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2011 r., przewiduje zmiany dotyczące umów o niskiej wartości, tzw. drobnych umów, gdy należność wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł, a zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy. Zmiana dotyczy należności objętych tym limitem.

Co się zmieniło?

Do końca 2010 r. limit (w wysokości 200 zł) stosowano w odniesieniu do wszystkich należności z danego miesiąca (wszystkie należności dla tego samego zleceniobiorcy podlegały zsumowaniu). Obecnie natomiast nie sumuje się należności z umów w celu określenia, czy limit został przekroczony, czy też nie - istotna jest bowiem wartość każdej z umów.

PRZYKŁAD

Spółka zatrudnia na umowę zlecenia pracowników, którzy w sezonie jesienno-zimowym grabią liście, zbierają śmieci, odśnieżają dach i chodniki. Zleceniobiorcy nie pracują codziennie, lecz wykonują zleconą pracę „na zawołanie” - każda czynność jest wykonywana przez kilka dni, w ramach jednej umowy. Z tego tytułu zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie. W sytuacji, gdy na przykład znowu spadnie śnieg, pracownicy podpisują kolejną umowę i wykonują zleconą pracę.

Przed nowelizacją:

Jan Kowalski w grudniu 2010 r. otrzymał 3 zlecenia od spółki dotyczące odśnieżania chodników, a umowy wyniosły kolejno: 100 zł, 120 zł i 130 zł. Ponieważ łącznie otrzymał kwotę przekraczającą 200 zł, księgowa naliczyła podatek według zasad ogólnych.

Po nowelizacji:
Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu 2011 r. Jan Kowalski dwukrotnie zawarł umowę zlecenia na odśnieżanie chodników, a umowy wyniosły kolejno: 120 zł i 100 zł. Tym razem umowy ponownie przekroczyły 200 zł, lecz księgowa zastosowała znowelizowany przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), a co za tym idzie - przychody z każdej z umów zostały opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (żadna z umów nie przekroczyła kwoty 200 zł).

Kto skorzystał na zmianie?

Zmiana stanowi znaczne ułatwienie dla zleceniodawców, którzy są zobowiązani do pobrania od każdej z umów o niskiej wartości zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 18%, bez pomniejszania o koszty, a także dla studentów, którzy w wielu przypadkach nie będą musieli składać zeznań do urzędu skarbowego.

Podstawa prawna: 

- art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez niektóre osoby fizyczne (Dz.U. nr 226, poz. 1478).

Tekst opublikowany: 

15 lutego 2011 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.