RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 31 stycznia 2015 r.
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2012 » Nowości księgowe 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
12.12.2012

W 2013 r. dofinansowanie z PFRON pozostanie na obecnym poziomie

Wydatki PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zostaną utrzymane na poziomie z 2012 r. Dnia 3 grudnia 2012 r. ustawę okołobudżetową, przyjętą przez Senat z poprawkami, skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

niepełnosprawna kobieta wita się z męzczyzną

Wysokość wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będzie wynikała z nowego art. 68gb ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dalej: ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nim w 2013 r.:

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% będzie przysługiwać miesięczne dofinansowanie w wysokości:

a) 70%, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a  ust. 1 i 1b ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługiwać będzie 100% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że, zgodnie z art.26a ust. 1, pracodawcy przysługuje ze środków funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Przysługuje ono w kwocie:

1) 180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 100 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Art. 26a ust. 1b stanowi natomiast, że kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

A zatem wysokość się nie zmieni, będzie natomiast wynikała z innej podstawy prawnej niż dotychczas. Obecnie bowiem wysokość dofinansowania wynika z art. 9 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).

Źródło: ustawa z 9 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Podstawa prawna: 

- art. 26a ust. 1 i 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- art. 9, art. 12 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).

Tekst opublikowany: 

6 grudnia 2012 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

 • Budżet strategiczny - case study
  Jeśli jesteś szefem działu controllingu bądź ciąży na Tobie duża odpowiedzialność za przygotowywane analizy oraz wynikające z nich wnioski, które mogą mieć wpływ na strategiczne funkcjonowanie...
 • Inwestycje rzeczowe - badanie i ocena
  W obecnych trudnych warunkach rynkowych dobry plan, dobra inwestycja może być  strzałem w dziesiątkę - uratować firmę od kłopotów bądź utrwalić jej przewagę na rynku. Obecnie planować jest tym...
 • Ocena standardu australijskiego w zarządzaniu ryzykiem w firmie
  W przypadku perturbacji rynkowych system controllingu Twojej firmy powinien być tak zbudowany, by poradzić i pomóc przedsiębiorstwu przetrwać trudne czasy. Ale w jaki sposób? Na przykład nagłe...
 • Preferencyjne stawki VAT w 2012 r.
  Ustalenie właściwej stawki opodatkowania VAT dla dostaw określonych towarów lub usług, to jeden z podstawowych obowiązków czynnego podatnika VAT. Dla wielu z tych czynności przepisy przewidują...
 • Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
  Od 1 lipca 2007 r. naczelnicy urzędów celnych nie będą wydawali interpretacji indywidualnych z zakresu podatku akcyzowego. Kompetencje te przejmuje Minister Finansów. Naczelnicy urzędów skarbowych...
 • Dynamiczna analiza dużej spółki w czasach kryzysu - case study
  Słowo „kryzys” odmieniane jest ostatnio przez wszystkie przypadki - nie ma co się dziwić, sytuacja wielu państw europejskich oraz samych przedsiębiorstw w nich działających jest krytyczna. Wiele...
 • Analiza cyklu konwersji gotówki
  W obecnych, trudnych czasach rynkowych natychmiastowa płatność należności jest nierealna, mocna pozycja konkurencyjna kontrahenta może zaś spowodować konieczność skrócenia terminów płatności...
 • Skuteczna polityka cenowa w firmie - case study
  Polityka cenowa nie należy do łatwych zadań. Proces ustalania najdogodniejszych cen dla Twojej firmy - z jednej strony takich, by nie utracić klientów w związku ze zbyt wysoką ceną, a z drugiej na...
 • Biznesmen ze strefy nie skorzysta z ulgi na nowe technologie
  Podatnik, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, mimo że w danym roku nie uzyskał przychodów, nie może odliczyć od podstawy opodatkowania...
 • Analiza i interpretacja odchyleń szczegółowych - case study
  To, że w procesie budżetowania, planowania, a następnie okresowego monitorowania faktycznie uzyskanych wyników zdarzą się odchylenia, jest niemal pewne. Co innego będzie jednak tutaj ważne, a...

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.