RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe II kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
13.04.2012

Sprawdź, dla kogo ZUS ustali składkę wypadkową?

ZUS już rozpoczął wysyłanie zawiadomień o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przeczytaj tekst i dowiedz się:

 • do kiedy ZUS ma przekazać płatnikom składek zawiadomienie o obowiązującej ich od 1 kwietnia 2012 r. stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • kto skorzysta z tego przywileju?
wykres słupkowy z monet - wzrost

Przeczytaj tekst i dowiedz się dla kogo wzrosła stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, ile wyniesie oraz dla kogo ZUS ustali stopę procentową składki wypadkowej.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2012 r. wzrosła stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Dla 14 grup działalności stopa procentowa wzrosła. Wzrost ten jest związany z określonymi na nowo kategoriami ryzyka wypadkowego. Z kolei dla 28 grup kategoria ryzyka i stopa procentowa składki wypadkowej zmalała. Dla kogo zmieniła się składka wypadkowa i kiedy ją zastosować pisaliśmy tutaj.

ZUS ma przekazać płatnikom składek (chodzi o takich płatników składek, którzy złożyli informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe) do 20 kwietnia 2012 r. zawiadomienie o obowiązującej ich od 1 kwietnia 2012 r. stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dla kogo ZUS ustali składkę wypadkową?

Płatnikom składek, którzy:

 • zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym średnio co najmniej 10 osób,
 • podlegają wpisowi do rejestru REGON oraz
 • mają obowiązek złożenia druku ZUS IWA za kolejne 3 lata poprzedzające dany rok składkowy (za lata 2009-2011)
ZUS ustali stopę procentową składki wypadkowej. Właśnie tej grupie płatników ZUS przekaże - Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy.
ZUS musi powiadomić o tym ww. płatników składek do 20 kwietnia 2012 r. (art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej).

W ten sposób płatnicy składek po otrzymaniu tych zawiadomień będą mogli naliczyć składki wypadkowe według nowej stopy procentowej od wypłat dokonanych w pierwszym miesiącu nowego roku składkowego, a więc w kwietniu danego roku. 

Jak ZUS ustala stopę procentową składki wypadkowej?

ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla tegoż płatnika.

W trakcie ustalania stopy procentowej składki wypadkowej dla danego płatnika składek ZUS opiera się na danych statystycznych uzyskanych z GUS oraz informacjach zawartych w deklaracjach ZUS IWA z okresu trzech ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających dany rok składkowy.
A co, jeżeli płatnik składek nie otrzyma zawiadomienia w terminie?

Jeżeli tak się zdarzy, że płatnik składek do 30 kwietnia 2012 r. nie otrzyma z ZUS informacji o dotyczącej go w nowym roku składkowym stopie składek wypadkowych musi się zwrócić do ZUS.

Płatnik składek zgłasza się do swojego ZUS (jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na swoją siedzibę) w celu podania wysokości obowiązującej go stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Czym jest druk ZUS IWA i kto miał obowiązek złożyć ZUS IWA?

ZUS IWA zawiera dane potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres rozliczeniowy.

O tym, kto ma obowiązek przekazać w terminie ZUS IWA pisaliśmy tutaj.

Tekst opublikowany: 

13 kwietnia 2012 r.

Porady o zbliżonej tematyce

 • Stawka na ubezpieczenie wypadkowe - jak wyliczyć
  Pytanie:  Proszę o pomoc w wyliczeniu stawki na ubezpieczenie wypadkowe. Za 2011 r. po raz pierwszy składano ZUS IWA. Nie było żadnych wypadków przy pracy. Przedmiotem mojej działalności są roboty...
 • Czy mogę zastosować składkę wypadkową w wysokości 1,93%?
  Pytanie:  Prowadzę firmę w zakresie nauki jazdy. W ubiegłym roku moja firma przekroczyła 10 osób w zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego. Czy od kwietnia br. muszę zastosować inną składkę na...
 • Składka na ubezpieczenie wypadkowe
  Pytanie:  Nasza firma zatrudnia pracowników w niewielkiej liczbie. W 2010 r. składaliśmy po raz pierwszy ZUS IWA, stawka ubezpieczenia wypadkowego wzrosła nam do 2.00 (PKD 4322Z). W 2011 r. nie...
 • Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS - co oznacza?
  Pytanie:  Jak należy potraktować warunek nieprzerwanego ubezpieczenia wypadkowego pracowników do celów wypełnienia druku ZUS IWA za rok 2009?  Wynagrodzenie za styczeń 2009 r. zostało wypłacone w...
 • Pamiętaj o złożeniu ZUS IWA!
  Dnia 31 stycznia 2009 r. mija termin na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA za 2008 r. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w...
 • Zatrudniam 10 pracowników, jakie mam obowiązki?
  Pytanie: Co wiąże się z zatrudnieniem przez moją firmę powyżej 10 osób - osoba fizyczna prowadząca działalność?
 • Jak się ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?
  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną spośród stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne, której wysokość nie jest jednakowa dla wszystkich płatników składek....

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.