RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 27 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe III kwartał 2011 » Nowości księgowe 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
2.09.2011

Nowe zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu dla kierowców - już obowiązuje!

Pisaliśmy niedawno o tym, że Sejm 15 lipca 2011 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 31 sierpnia 2011 r. Jakie zmiany wprowadziła?

Najważniejsza zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców z perspektywy pracodawców to wprowadzenie nowego wzoru zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, czyli tzw. „urlopówki”. Poza tym nowe przepisy rozszerzają przypadki jego zastosowania. Co jeszcze uległo zmianie oraz czy zmiana jest korzystna dla przedsiębiorców dowiesz się z tego tekstu.

Zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa UE

Zmiana przepisów ma dostosować polskie prawo do decyzji Komisji nr 2009/959/UE z 14 grudnia 2009r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 330 z 16 grudnia 2009 r., str. 80). Obowiązek stosowania zaświadczenia określonego w decyzji Komisji 2007/230/WE wynika z art. 31 ust. 2a i 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.).

Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców?

Najważniejsza zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców z perspektywy pracodawców to wprowadzenie nowego wzoru zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, czyli tzw. „urlopówki”. Poza tym nowe przepisy rozszerzają przypadki jego zastosowania.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek wystawić kierowcy zatrudnionemu u niego i wykonującemu przewóz drogowy zaświadczenie w przypadku, gdy kierowca:

 • przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby,
 • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
 • miał czas wolnego od pracy,
 • prowadził pojazd wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR,
 • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
 • pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców.

Jak z powyższego wynika nowy formularz można stosować również w trzech dodatkowych przypadkach, czyli kiedy kierowca:

 • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
 • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub
 • pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.
Czasem wolnym jest inny okres niż wymieniony w ww. punktach, w których kierowca nie wykonywał pracy.

Należy tutaj zauważyć, że zaświadczenie to przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek wręczyć kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, a kierowca to zaświadczenie będzie musiał podpisać.

Wzór tego zaświadczenia ma być dostępny na stronie Ministerstwa ds. Transportu.

Należy mieć na uwadze, że przepisy dotyczące wystawiania zaświadczenia w ww. wymienionych przypadkach mają zastosowanie również do kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, ale wykonujących osobiście przewozy na jego rzecz. Ponadto mają zastosowanie do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.

Jaką korzyść dla przedsiębiorców w związku ze zmianą przepisów o czasie pracy kierowców?

Wystawianie nowego wzoru formularza ma być korzystne na pewno dla przedsiębiorców i kierowców, gdyż ułatwi dokumentowanie działalności kierowcy, w szczególności w przypadkach, które uniemożliwiają rejestrowanie tej działalności przez tachograf lub nieprzewidzianych w dotychczas obowiązującym zaświadczeniu.

Jakie zmiany wprowadzono do ustawy o transporcie drogowym?

Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o transporcie drogowym to obowiązek posiadania przy sobie i okazywania na żądnie uprawnionego organu kontroli przez kierowcę pojazdu samochodowego podczas przewozu drogowego:

 • karty kierowcy,
 • zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku
 • zaświadczenia, o którym pisaliśmy wyżej opisują zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców.

Podstawa prawna: 

ustawa z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 168, poz. 1005).

Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.