RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 11 lipca 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3

Zmienione zasady dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur oraz odliczania podatku naliczonego.
Wszystko o nowych regulacjach w podatku od towarów i usług, omawiamy najważniejsze zmiany, które już obowiązują.

Sprawdź już teraz

Pomoc

  • Jak korzystać z portalu?
  • Mapa serwisu
  • Dlaczego Portal FK
  • FAQ

Nowości

Szkolenia dla kluczowych klientów spółki to reprezentacja

11.07.2014

szkolenie, sala szkoleń

Wydatki poniesione na współorganizowanie konferencji i szkoleń produktowych nie stanowią kosztów reklamy. W konsekwencji nie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej

List ostrzegawczy pogorszy sytuację uczciwych podatników

11.07.2014


Wysyłanie tzw. listów ostrzegawczych nie wpłynie w żaden sposób na poprawę przestrzegania przepisów podatkowych przez nieuczciwych podatników. Nie ograniczy wielkości wyłudzeń podatkowych oraz nie wpłynie na lepszą ściągalność i wykrywalność przestępstw. Pogorszy natomiast sytuację prawno-podatkową uczciwych firm prowadzących działalność w dobrej wierze i nie działających w celu popełnienia przestępstwa - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Więcej

Organy podatkowe nie pozwalają radcom na odliczanie wydatków na edukację

11.07.2014

egzamin

Opłat związanych z podnoszeniem wiedzy, które doradca podatkowy, czy radca prawny poniósł przed rozpoczęciem prowadzenia kancelarii, nie można zaliczyć do kosztów podatkowych – uważają organy podatkowe. Sądy bywają nieco bardziej przychylne.

Więcej

Nie wszystkie zaświadczenia o badaniu auta sprzed 1 kwietnia 2014 r. są ważne

10.07.2014


Zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. zachowują ważność w stosunku do pojazdów klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy lub van. W pozostałych przypadkach należy je przeprowadzić ponownie.

Więcej

Od 10 lipca niepełnosprawni popracują krócej

10.07.2014

niepełnosprawna kobieta szuka czegoś w szafie z aktami

Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą objęte skróconymi normami czasu pracy: 7 na dobę i 35 godzin tygodniowo. Takie zmiany dzisiaj wchodzą w życie.

Więcej

Więcej nowości
Najlepsi specjaliści wyjaśniają dla nas
VAT 2014
Składka OC dla członka zarządu nie generuje dla niego przychodu [13.06.2014]
Aneta Drosik, doradca podatkowy, dyrektor Działu Prawa Podatkowego i Administracyjnego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Aneta Drosik, doradca podatkowy, dyrektor Działu Prawa Podatkowego i Administracyjnego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej grupy osób, które w zawartej umowie nie zostały wskazane imiennie, przesądza o tym, że nie można przypisać im przychodu. Tym samym firma nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na PIT.

Opłata za studia podyplomowe przedsiębiorcy jest kosztem podatkowym [12.06.2014]
Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Wydatki na studia wspólnik spółki cywilnej może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności proporcjonalnie do udziału w spółce. Trzeba przy tym pamiętać o odpowiedniej dokumentacji wydanych kwot.

Odpisy amortyzacyjne można rozpocząć po uzyskaniu zgody nadzoru budowlanego na użytkowanie lokalu [12.06.2014]
budynek firmy, biurowiec

W sytuacji gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie parteru w budynku usługowym, podatnik może rozpocząć amortyzację tej części. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy pozostałe piętra nie zostały jeszcze wykończone – wyjaśnił NSA.

Wybraną metodę amortyzacji trzeba stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego [11.06.2014]
wypełnianie dokumentów

Podatnik, który przed rozpoczęciem amortyzacji środka trwałego nie wybrał liniowej metody i nie zastosował indywidualnej stawki, nie może zmienić metody w trakcie trwania tego procesu.

Przy rozliczaniu transakcji w euro trzeba stosować ustawowe zasady [11.06.2014]
Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Podatnik handlujący papierosami nie może stosować wybranego przez siebie przelicznika walutowego i na tej podstawie ewidencjonować sprzedaży na kasie rejestrującej. Przeliczenie sporządza się na podstawie kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Pismo procesowe w wersji elektronicznej podatnik złoży dopiero w 2017 roku [10.06.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

W postępowaniu sądowoadministracyjnym podatnik nie może złożyć pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym – wyjaśnili sędziowie NSA w najnowszej uchwale. Będzie to możliwe dopiero po zmianie odpowiednich przepisów.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać wypracowany limit zwolnienia z CIT do końca funkcjonowania stref [10.06.2014]
Rafał Pulsakowski, starszy menedżer w Zespole ds. Pomocy Publicznej w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Rafał Pulsakowski, starszy menedżer w Zespole ds. Pomocy Publicznej w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych na czas określony jest ograniczeniem wolności prowadzenia takiej działalności – uważa NSA.

Dedykowane fundusze inwestycyjne pozwolą na zatrzymanie kapitału w kraju [10.06.2014]
Wojciech Jabłoński, członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Wojciech Jabłoński, członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Widoczny w Europie trend ograniczania możliwości agresywnej i transgranicznej optymalizacji podatkowej prowadzi do wprowadzania przepisów m. in. o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Nowa legislacja od 2015 roku, zgodnie z projektem, zostanie wprowadzona także do polskich przepisów. W rezultacie polskie osoby fizyczne, które są wspólnikami np. spółek cypryjskich, zapłacą podatek od dochodów osiągnięty przez spółkę cypryjską, która jest z niego zwolniona.

Praca na etat nie zawsze pozbawi preferencyjnego sposobu opodatkowania [6.06.2014]
Młody księgowy przy komputerze

Przedsiębiorca prowadzący firmę, który w trakcie działalności na 2 miesiące podjął pracę na etat, po zakończeniu umowy ma prawo w dalszym ciągu korzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności jest zwolniona z podatku [6.06.2014]
pieniądze w prezencie

Bezrobotny może otrzymać jednorazowo z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej. Otrzymane wsparcie na zakup wyposażenia do firmy jest przychodem z działalności gospodarczej, korzystającym ze zwolnienia z PIT.

Kompleksowa usługa magazynowania nie powoduje obowiązku zapłaty VAT [5.06.2014]
Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

W sytuacji gdy usługa związana z przechowywaniem, czy też pakowaniem towaru świadczona na rzecz zagranicznej firmy nie daje klientowi prawa do korzystania z magazynu, nie jest związana z nieruchomością. A to oznacza, że będzie opodatkowana w miejscu siedziby nabywcy.

Podatnik może pytać ministra finansów o faktury elektroniczne [5.06.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Organ podatkowy nie może odmówić podatnikowi wydania interpretacji dotyczącej wystawiania i przesyłania e-faktur – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt I FSK 634/13.

Tylko montaż szaf wnękowych trwale związany z lokalem pozwala na preferencyjną stawkę VAT [4.06.2014]
Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Jeżeli zaprojektowane i zamontowane meble na wymiar można łatwo rozmontować, a demontaż nie spowoduje uszkodzenia żadnego elementu mebli czy też lokalu, wówczas nie jest to modernizacja. A to oznacza, że taką usługę trzeba opodatkować 23% stawką VAT.

Nadprogramowe badanie okulistyczne to dla pracownika przychód [4.06.2014]
Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo

Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo

Pracownik, który ma ważne badanie okresowe, ale w związku z pogarszającym się wzrokiem poprosi pracodawcę o sfinansowanie nowych szkieł, musi liczyć się tym, że koszty refundacji będą stanowiły przychód podlegający PIT.

Przepisy dotyczące rozliczania aportów nadal nie są jednolicie interpretowane [22.05.2014]
domek na pliku pieniędzy

Podatnicy decydujący się na aport rzeczowy po 31 grudnia 2013 r. wciąż mają wątpliwości, jak ustalać podstawę opodatkowania od tych transakcji. Rozliczania aportów nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo sądów administracyjnych.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela nie jest przychodem z działalności strefowej [30.04.2014]
Paweł Buda, prawnik w Zespole Doradztwa Podatkowego DLA Piper Wiater sp.k.

Paweł Buda, prawnik w Zespole Doradztwa Podatkowego DLA Piper Wiater sp.k.

Zwolnione z CIT są dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Do dochodów takich nie można zaliczyć odszkodowań, które spółka uzyskuje za utracone zyski w związku z brakiem realizacji dostaw surowców lub energii elektrycznej.

Do zastosowania zwolnienia z podatku konieczny jest podpisany protokół [29.04.2014]

Wyroby akcyzowe, znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy. Wcześniej muszą za zgodą naczelnika urzędu celnego zostać zniszczone w składzie podatkowym.

Przedsiębiorca, który stracił zezwolenie na prowadzenie biznesu w SSE nie rozliczy straty [29.04.2014]
Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Podatnik, który nie spełnił wymaganych warunków przewidzianych w wydanym zezwoleniu na prowadzenie firmy w specjalnej strefie ekonomicznej, musi zapłacić podatek za cały okres korzystania z preferencji. Nie ma w tym przypadku możliwości obniżenia dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

Certyfikat rezydencji straci ważność, gdy zmieni się siedziba podatnika [29.04.2014]
Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Przepisy  nie  regulują  tego,  jak długo certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność. W konsekwencji dokument ten jest ważny do czasu, aż nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Od usług pomocniczych świadczonych poza strefą podatnik nie zapłaci CIT [28.04.2014]
Grzegorz Wachołek, ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Grzegorz Wachołek, ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają nie tylko przychody i związane z nimi koszty, które mają związek z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale także z każdej innej działalności pomocniczej, która jest niezbędna do jej prowadzenia, nawet jeśli jest wykonywana poza obszarem SSE.

1234567891011121314151617181920
Na udokumentowanie kilku usług wystarczy faktura zbiorcza [3.07.2014]

W przypadku kilku wykonanych usług transportowych w ciągu jednego dnia przedsiębiorca może wystawić jedną fakturę. Na dokumencie trzeba jednak wyszczególnić, za które usługi faktura ta została wystawiona.

Kłopoty z obliczaniem proporcji VAT [26.06.2014]
męzczyzna nad dokumentami

Wprowadzenie od tego roku do ustawy o VAT nowego znaczenia podstawy opodatkowania spowodowało bliższe dostosowanie pojęć do uregulowań wspólnotowych oraz nieścisłości z prawem do odliczenia podatku.

Nie wszystkie pojazdy wykorzystywane w działalności mieszanej muszą mieć ewidencję przebiegu [2.06.2014]
pick-up, samochód terenowy

Pomoc drogowa, wóz pogrzebowy i bankowóz – to pojazdy, które nie wymagają prowadzenia ewidencji. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Przepisy dotyczące rozliczania aportów nadal nie są jednolicie interpretowane [22.05.2014]
domek na pliku pieniędzy

Podatnicy decydujący się na aport rzeczowy po 31 grudnia 2013 r. wciąż mają wątpliwości, jak ustalać podstawę opodatkowania od tych transakcji. Rozliczania aportów nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo sądów administracyjnych.

Sposób używania samochodu decyduje o wysokości odliczenia VAT [16.04.2014]

Od 1 kwietnia 2014 roku od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych można odliczyć 50% VAT. Bezlimitowe odliczenie przysługuje od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Zakup motoroweru na firmę nadal z pełnym odliczeniem [4.04.2014]
dawanie pieniędzy

Zakup motoroweru na firmę uprawnia do pełnego odliczenia VAT, o ile nabywca wykonuje czynności opodatkowane. Reguły te nie zmieniły się także po 1 kwietnia 2014 roku, gdyż motorower nie jest pojazdem samochodowym.

Nowe zasady dotyczące odliczania VAT od samochodów już obowiązują [1.04.2014]
mężczyzna w samochodzie osobowym

Od 1 kwietnia 2014 r. od aut wykorzystywanych w celach mieszanych, czyli zarówno w biznesie, jak na użytek prywatny przedsiębiorca odliczy 50% VAT. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o VAT, która dzisiaj wchodzi w życie.

Do współczynnika sprzedaży nie wlicza się niektórych transakcji finansowych [17.02.2014]
kalulator na raportach i analizach

Od 1 stycznia 2014 r. przy obliczaniu współczynnika sprzedaży istotna jest nie sporadyczność, a pomocniczość czynności.

Przeniesienie prawa własności decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego [14.02.2014]
męzczyzna przed komputerem

Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w VAT powoduje, że od większości typowych transakcji podatek jest wymagalny szybciej niż do końca 2013 roku.

Od samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych podatnik odliczy 50% VAT [8.02.2014]
kluczyk w drzwiach samochodu osobowego

Przedsiębiorca odliczy  VAT w pełnej wysokości tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzeniu firmy. Aby było to możliwe, podatnik będzie musiał złożyć do urzędu skarbowego stosowną informację. Niezbędne będzie też prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT.

Uwaga na nowe zasady odliczania VAT przy WNT [5.02.2014]
Młody księgowy robi jakieś zapisy

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powstaje na zasadach ogólnych. Podatnik może zrobić to w rozliczeniu za ten okres, w którym (w odniesieniu do kupionych przez podatnika towarów, powstał obowiązek podatkowy).

Faktura na sprzedaż ciągłą musi zawierać datę zakończenia dostawy [28.01.2014]
deklaracje , dokumenty

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku zasady wystawiania faktur zawarte są w przepisach ustawy o VAT. Regulacje te zostały w większości przeniesione do ustawy z rozporządzenia fakturowego. Przy tej operacji ustawodawca wprowadził jednak kilka istotnych zmian w przepisach. Jedna z nich dotyczy obowiązkowych danych, jakie powinny znaleźć się na fakturze. 

Ujęcie VAT należnego w deklaracji pozwoli na odliczenie przy odwrotnym obciążeniu [3.01.2014]
wypełnianie dokumentów

Warunek wykazania podatku należnego, jako przesłanka do odliczenia podatku naliczonego, od 1 stycznia dotyczy nie tylko WNT. Jest też wymagany w pozostałych przypadkach, w których VAT jest rozliczany w oparciu o mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia.

Od 1 stycznia 2014 roku podstawa opodatkowania obejmie całą zapłatę [30.12.2013]
złotówki, banknoty i bilon

Po 31 grudnia podstawą opodatkowania w VAT będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usług otrzyma od nabywcy.

Wkrótce przedsiębiorców czekają nowe zasady odliczania VAT od samochodów [28.12.2013]

Od aut o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony podatnicy odliczą 50% podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków na zakup samochodu, paliwa do niego, czy też naprawę pojazdu. Po tym jak Polska otrzymała zgodę Unii na ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów, stosowny projekt zmian trafił już do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Dostawa używanych samochodów osobowych będzie zwolniona z VAT [23.12.2013]

Zgodnie z planami resortu finansów zwolnienie z podatku będzie przysługiwało niezależnie od czasu używania sprzedawanego pojazdu.

Odliczenie VAT od WNT tylko po otrzymaniu faktury od sprzedawcy [20.12.2013]

Od stycznia warunkiem odliczenia podatku z tytułu WNT będzie wykazanie VAT należnego w deklaracji podatkowej, w której podatnik ma obowiązek rozliczyć ten podatek. Zostanie też wprowadzony dodatkowy warunek odliczenia.

23% i 8% stawka VAT jeszcze przez 2 lata [19.12.2013]
% i długopis

Do końca 2016 roku będę obowiązywały aktualne stawki VAT, a mechanizm warunkowych podwyżek stawek VAT w przypadku relacji długu publicznego do PKB ponad 55% zostanie usunięty – tak zakłada podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

O terminie odliczenia VAT decyduje powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy [19.12.2013]
wściekły mężczyzna wskasuje palcem zegar na ścianie

Od 1 stycznia 2014 r. podatnik będzie mógł odliczyć podatek w rozliczeniu za ten okres, w którym w odniesieniu na nabywanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Nabywca będzie musiał zweryfikować, czy dana faktura dokumentuje czynność, co do której powstał już obowiązek podatkowy.

Wystawienie faktury określi moment rozliczenia VAT od usług budowlanych [17.12.2013]
konstrukcja stalowa i pracownik w kasku

W przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. Zasadnicza różnica polega natomiast na tym, że od 1 stycznia 2014 r. to usługodawca będzie mógł decydować o powstaniu obowiązku podatkowego.

1234567891011121314151617181920

Najnowsze odpowiedzi na pytania księgowych

Przepisy ustawy kominowej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenie urlopowe[10.07.2014]
Pytanie:  Spółka, której udziałowcem jest w 100% jednostka samorządu terytorialnego (miasto wojewódzkie) zatrudnia pracownika na stanowisku dyrektora finansowo-administracyjnego - głównego księgowego. Pracownik ten nie jest członkiem zarządu lecz szefem pionu.

Więcej

Darowizny pieniężne na pomoc w leczeniu

Obowiązek podatkowy[10.07.2014]
Pytanie:  Chcemy jako firma przekazać darowiznę pieniężną na pomoc w leczeniu chorego na białaczkę chłopca. Jest to osoba zupełnie z zewnątrz w żaden sposób nie związana z nasza firmą. Kwota ma zostać przekazana na konto prywatne chorego.

Więcej

Stawka VAT na remonty, modernizacje, termomodernizacje lub przebudowy obiektów budowlanych

Stawki podatku (PKWiU, tabele ze stawkami obniżonymi)[10.07.2014]
Pytanie:  Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, hydraulicznego i grzejnego oraz świadczymy usługi ich montażu. Zamierzamy zawrzeć umowę z osobą fizyczną na montaż ...

Więcej

Data powstania przychodu przy usługach transportowych

Przychód i moment powstania przychodu[10.07.2014]
Pytanie:  W jakim miesiącu ująć faktury sprzedaży, jeżeli data wystawienia faktury jest 2.07.2014r., a data wykonania usługi (sprzedaży) jest z 26.06.2014r. Jesteśmy firmą transportową, prowadzimy KPiR metodą kasową....

Więcej

Jednorazowa amortyzacja

Amortyzacja (metody, stawki)[09.07.2014]
Pytanie:  Jesteśmy mały podatnikiem. Prowadzimy mieszaną działalność gospodarczą w tym transport. Nabyliśmy środek trwały i skorzystaliśmy z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 50 000 EUR. I chcemy go sprzedać. Po jakim okresie ...

Więcej

Eksport towarów

Eksport towarów[09.07.2014]
Pytanie:  Sprzedajemy towar, który wysyłany jest do firmy rosyjskiej, mającej siedzibę w Moskwie. Faktura ma być wystawiona na firmę, która z kolei mieści się na Cyprze. W dokumentach wywozowych jako kraj przeznaczenia wpisana jest Rosja, jako odbiorca firma na Cyprze.

Więcej

Wyliczanie pensji z zajęciem komorniczym

Potrącenia z wynagrodzenia[08.07.2014]
Pytanie:  Otrzymaliśmy od Komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego naszego pracownika. Pracownik za czerwiec 2014 otrzyma pensję w wysokości brutto 2.250,-zł, złożył oświadczenie PIT-2, potrącamy ...

Więcej

Obniżenie kapitału zakładowego

Spółki kapitałowe[04.07.2014]
Pytanie:  Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy podjęła uchwałę o obniżeniu kapitału i wypłacie wynagrodzenia wspólnikowi zarówno w gotówce, jak i fizycznym zwrocie nieruchomości oraz innych środków trwałych.

Więcej

Urlop wychowawczy czy zwolnienie chorobowe w czasie ciąży

Ochrona pracy kobiet[04.07.2014]
Pytanie:  Moja pracownica pracuje u mnie od 2 lat. Jej wynagrodzenie brutto wynosiło 2tys złotych. Obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym a przed urlopem wypoczynkowym przebywała na urlopie rodzinnym. Chciała złożyć podanie o urlop wychowawczy ale okazało ...

Więcej

Data powstania obowiązku podatkowego w VAT

Faktury (duplikaty, korekty, refaktury)[04.07.2014]
Pytanie:  Jesteśmy serwisem naprawiającym samochody ciężarowe. W miesiącu czerwcu dla jednego z naszych stałych klientów dokonaliśmy przeglądów konserwacyjnych ich naczep. Za usługi te została wystawiona zbiorcza faktura z datą 02.

Więcej

Rada Nadzorcza

Koszty uzyskania przychodu[03.07.2014]
Pytanie:  Spółka z o.o. wręczyła członkom Rady Nadzorczej na koniec 2013 upominki (wino) w kwocie 150 zł netto każdy (na fakturze napisano "zestawy upominkowe") oraz poczęstunek w restauracji za kwotę 90 zł netto każdy (na fakturze napisano usługi gastronomiczne).

Więcej

Więcej porad

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.