RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 3 września 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Udokumentowanie darowizny fakturą - czy jest poprawne?

  Pytanie: Firma wystawiła fakturę dokumentującą sprzedaż jej towarów ze znacznie zaniżonymi cenami (cena jednostkowa: 0,01 zł). Odbiorcą jest stowarzyszenie. Na fakturze podano, że jest to darowizna. Czy są jakieś konsekwencje podatkowe dla sprzedawcy, który sprzedaje towar znacznie poniżej cen rynkowych?

  Data publikacji: 2012-07-24
 2. Paragony fiskalne zamiast faktury VAT

  Czy wydatki na nabycie usług taksówek osobowych, przewozu osób, usług gastronomicznych, nabywanych w kraju paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, a także innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów, będą mogły być udokumentowane przy pomocy paragonów fiskalnych?

  Data publikacji: 2009-07-22
 3. Unia wprowadziła e-faktury w zamówieniach publicznych

  Parlament Europejski i Rada UE przyjęły 27 maja 2014 roku Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). W konsekwencji we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych będzie realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

  Data publikacji: 2014-05-28
 4. Zaliczka - rozliczanie faktur i VAT

  Pytanie: Nasza firma podpisuje umowę z kontrahentem na dostarczenie mu sprzętu komputerowego (wraz z instalacją), oprogramowań i wdrożenie tych oprogramowań. Na poczet wykonanych prac kontrahent wpłaci nam 40% zaliczkę. Czy w umowie można zapisać, że zaliczka zostanie rozliczona w ostatniej płatności (np. na odsetki, ewentualne kary umowne i zaległe świadczenia główne)? Jak ten zapis ma się do wystawiania faktur i rozliczeń VAT-u?

  Data publikacji: 2010-05-10
 5. Polacy chcą dostawać e-faktury

  Z raportu „E-faktury w Polsce”, przygotowanego przez PKPP Lewiatan, wynika, że w Polsce tylko ok. 10% faktur to faktury elektroniczne. Polacy chcą otrzymywać faktury tą drogą, napotykają jednak na pewne trudności. Nic więc dziwnego, że pod względem liczby e-faktur zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie.

  Data publikacji: 2012-04-11
 6. Niezapłacona faktura od upadłego kontrahenta

  Pytanie: Prowadzę firmę usługową (PKPiR i VAT). W dniu 14 grudnia 2011 r. wystawiłam fakturę dla spółki z.o.o. z terminem płatności 28 grudnia 2011 r. W dniu 10 kwietnia 2012 r. zgłosiłam wierzytelność do masy upadłościowej do Sądu Gospodarczego, ponieważ spółka z o.o. jest w stanie upadłości, jednak pieniędzy za fakturę nie otrzymam. W jaki sposób i w którym momencie mogę zdjąć z przychodu kwotę niezapłaconej faktury. Jak wygląda kwestia VAT?

  Data publikacji: 2012-06-27
 7. Moment ujęcia faktury do kpir

  Pytanie:  W myśl nowych przepisów podatek VAT odliczam z datą wykonania usługi, chodzi mi o moment ujęcia faktury do kpir (metoda uproszczona). Czy data ujęcia jest tak jak było, moment wystawienia faktury, czy data wykonania usługi?

  Data publikacji: 2014-03-06
 8. Czy należy wystawić fakturę korygującą?

  Pytanie: Spółka z o.o. otrzymała wyrok sądowy, w którym umorzono kwotę należności, jaką spółka miała otrzymać od dłużnika z tytułu faktury VAT wystawionej 30 czerwca 2009 r. Czy należy w związku z tym wystawić fakturę korygującą? 

  Data publikacji: 2012-07-04
 9. Korygowanie przez sprzedawców nieistotnych błędów na fakturach

  Pytanie: W jaki sposób sprzedawca może skorygować nieistotny błąd na wystawionej przez siebie fakturze (którą otrzymał juz klient). Czy koniecznie musi to być faktura korygująca?

  Data publikacji: 2012-06-01
 10. Moment księgowania faktury w pkpir

  Pytanie: Dnia 10 stycznia 2011 r. otrzymałam fakturę za wywóz odpadów wystawioną 31 grudnia 2010 r. z terminem płatności 14 stycznia 2011 r. Z jaką datą należy ją zaksięgować w koszty? Prowadzę pkpir.

  Data publikacji: 2011-01-25
 11. Jak skorygować błędną datę na fakturze?

  Pytanie: Wystawiłam fakturę VAT za wykonaną usługę. Data wystawienia faktury to 2 stycznia 2010 r., a powinno być 1 lutego 2010 r. Kiedy zauważyłam błąd wystawienia faktury było za późno, gdyż odbiorca już ją otrzymał. Co powinnam wystawić na okoliczność zmiany daty wystawienia faktury -  notę korygującą czy fakturę korygującą?

  Data publikacji: 2010-03-19
 12. Czy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?

  Pytanie: Otrzymałam duplikat faktury VAT za zakup telefonu. Czy mogę odliczyć VAT?

  Data publikacji: 2012-09-11
 13. Zaliczka 100% a faktura końcowa

  Pytanie: Rozliczam podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymałam od nabywcy zaliczkę na zakup towarów w wysokości 100%. W dniu otrzymania zaliczki wydano nabywcy towar stanowiący całość zamówienia i wystawiłam fakturę zaliczkową. Czy muszę wystawić nabywcy dodatkową fakturę (końcową), jeżeli wpłacona zaliczka zawiera 100% należnej ceny za towar?

  Data publikacji: 2008-01-31
 14. Podatnicy zwolnieni od 2013 r. mogą wystawiać faktury VAT

  Pytanie: Członkami Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug są samorządy, które opłacają składkę członkowską na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Stowarzyszenie, po naliczeniu składki członkowskiej, wystawiało notę księgową lub rachunek uproszczony, obciążając składkami członków stowarzyszenia. Czy w tym roku trzeba wystawiać noty księgowe lub rachunek czy też w związku ze zmianami w ustawie o VAT - fakturę ?

  Data publikacji: 2013-03-13
 15. Wystawianie papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych

  Faktury korygujące do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Jeśli jednak przeszkody techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej, dopuszcza się wystawienie papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych. W praktyce istnieją wątpliwości co do tego, jakie muszą być to przeszkody techniczne. W wyroku z 15 stycznia 2010 r. (sygn. I SA/Kr 1642/09, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/) głos w tej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sprawdź szczegóły sprawy.

  Data publikacji: 2010-03-11

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.