RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Niewłaściwa stawka VAT na fakturze

  Pytanie: Zakupiliśmy rośliny zielone do posadzenia na terenie zakładu w gospodarstwie ogrodniczo-sadowniczym. Sprzedawca wystawił nam fakturę zawierającą 7% stawkę VAT, ale nie wpisał symbolu PKWiU. Czy stawka ta jeszcze obowiązuje?

  Data publikacji: 2011-05-27
 2. Faktura za koszt odprawy celnej

  Pytanie: Firma transportowa na zlecenie kontrahenta z Polski przewozi towar do Szwajcarii. Otrzymuje fakturę za koszt odprawy celnej - czy jest to import usług? Kiedy wykazać tę odprawę celną? W dacie wykonania usługi, w dacie wystawienia czy w dacie zapłaty? Czy firma transportowa prawidłowo postępuje, ujmując w fakturze sprzedaży za transport - osobno koszt odprawy celnej ze stawką 0%?

  Data publikacji: 2011-08-31
 3. Możliwość niewystawiania faktury na zaliczkę

  Pytanie: Często otrzymuję zaliczkę na towar od naszych klientów i wystawiam wówczas fakturę VAT w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zaliczki. W momencie odbioru towaru wystawiam fakturę VAT, na której rozliczam otrzymaną zaliczkę. Często jednak pomiędzy wpływem zaliczki 100% wartości towaru a odebraniem towaru upływa tylko jeden lub dwa dni i wówczas nie wystawiam osobnej faktury na zaliczkę, tylko od razu fakturę VAT na odebrany towar, zaznaczając, że zapłata nastąpiła dwa dni wcześniej. Czy jest to działanie prawidłowe?

  Data publikacji: 2011-10-20
 4. Moment zaewidencjonowania faktur w PKPiR

  Pytanie: Jestem VAT-owcem na książce przychodów i rozchodów, prowadzę sklep drogeryjny. Czy fakturę za zakupione towary handlowe wystawioną 30.12.2011 r. (towary otrzymałam w styczniu), mogę zaksięgować w KPiR w styczniu (zaznaczam, że towary zinwentaryzowałam bez ww. faktury)? Następne pytanie dotyczy kosztu poniesionego w grudniu (np. wywóz śmieci, czy wykonanie lad sklepowych) - czy fakturę taką mogę także zaksięgować w styczniu (wystawiona 31.12.2011), jeżeli otrzymałam ją w styczniu?

  Data publikacji: 2012-03-03
 5. Niezapłacona faktura od upadłego kontrahenta

  Pytanie: Prowadzę firmę usługową (PKPiR i VAT). W dniu 14 grudnia 2011 r. wystawiłam fakturę dla spółki z.o.o. z terminem płatności 28 grudnia 2011 r. W dniu 10 kwietnia 2012 r. zgłosiłam wierzytelność do masy upadłościowej do Sądu Gospodarczego, ponieważ spółka z o.o. jest w stanie upadłości, jednak pieniędzy za fakturę nie otrzymam. W jaki sposób i w którym momencie mogę zdjąć z przychodu kwotę niezapłaconej faktury. Jak wygląda kwestia VAT?

  Data publikacji: 2012-06-27
 6. Handel towarami a treść faktury

  Pytanie: Prowadzę działalność  gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Handluję akcesoriami samochodowymi, wykonuję usługi informatyczne. Czy na fakturach mogę wykazać „usługa handlowa”? Czy też należy wymienić konkretny sprzedawany towar, konkretną nazwę usługi?

  Data publikacji: 2009-02-25
 7. Wystawianie faktur korygujących odbiorcom zagranicznym

  Pytanie: Czy polska firma może wystawić dla swojego zagranicznego odbiorcy „Credit Note”? Czy też musi to być faktura korygująca? Czy korekta powinna być podpisana przez odbiorcę zagranicznego?

  Data publikacji: 2010-03-25
 8. Faktury elektroniczne od niemieckiego odbiorcy

  Pytanie: Odbiorca niemiecki nadsyła faktury w pliku PDF drogą e-mailową bez elektronicznego podpisu. Pisemnie udzielono mu na to zgody. Czy przepisy krajowe pozwalają na taką procedurę?

  Data publikacji: 2011-03-31
 9. Faktura Vat-marża

  Data publikacji: 2014-01-01
 10. Unia wprowadziła e-faktury w zamówieniach publicznych

  Parlament Europejski i Rada UE przyjęły 27 maja 2014 roku Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). W konsekwencji we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych będzie realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

  Data publikacji: 2014-05-28
 11. Na fakturze można stosować zwroty obcojęzyczne

  Pytanie: Spółka z o.o. świadcząca usługi spedycji międzynarodowej zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, otrzymała od swego udziałowca z Francji program do wystawiania faktur. Czy faktura dla odbiorcy polskiego może być wystawiona w języku angielskim i czy prawidłowo będzie, gdy zamiast oznaczenia „Faktura" będzie „invoice". Pozostałe dane jak ilość, nazwa towaru, wartość netto, brutto, VAT również będą w języku angielskim? W świetle ostatnich zmian dotyczących zasad wystawiania faktur z tytułu sprzedaży usług dla podmiotów zagranicznych, gdzie czynność nie podlega VAT "NP" obligatoryjnym jest wpisanie zwrotu "odwrotne obciążenie", czy też nadal można stosować zapis "Podatek VAT rozlicza nabywca zgodnie z art. 28b ustawy VAT"

  Data publikacji: 2013-03-08
 12. Faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki od zagranicznego kontrahenta

  Pytanie:  Od 2014 nie trzeba wystawiać faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki od zagranicznego kontrahenta (WDT) i tym samym rozliczać jej w podatku VAT. Czy jednak, pomimo braku wystawienia faktury na zaliczkę w fakturze dokumentującej sprzedaż towaru należy ująć jej rozliczenie? Czy też wystawić fakturę na całość towaru (bez odnoszenia się do wpłaty zaliczki) i taką kwotę przeliczyć na polskie złote wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę?

  Data publikacji: 2014-06-26
 13. Moment ujęcia faktury do kpir

  Pytanie:  W myśl nowych przepisów podatek VAT odliczam z datą wykonania usługi, chodzi mi o moment ujęcia faktury do kpir (metoda uproszczona). Czy data ujęcia jest tak jak było, moment wystawienia faktury, czy data wykonania usługi?

  Data publikacji: 2014-03-06
 14. W wyjątkowych sytuacjach fakturę można unieważnić

  W przypadku anulowania faktury sprzedawca powinien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu sprzedaży. Konieczna jest też adnotacja unieważniającą fakturę, która uniemożliwi powtórne wydanie i wykorzystanie.

  Data publikacji: 2014-07-09
 15. Czasami można zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej

  Jeżeli otrzymana zaliczka i zrealizowana sprzedaż odbywa się w tym samym miesiącu, przedsiębiorca może zrezygnować z wystawiania faktury zaliczkowej.

  Data publikacji: 2015-01-21

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.