RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 19 kwietnia 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Zaliczka - rozliczanie faktur i VAT

  Pytanie: Nasza firma podpisuje umowę z kontrahentem na dostarczenie mu sprzętu komputerowego (wraz z instalacją), oprogramowań i wdrożenie tych oprogramowań. Na poczet wykonanych prac kontrahent wpłaci nam 40% zaliczkę. Czy w umowie można zapisać, że zaliczka zostanie rozliczona w ostatniej płatności (np. na odsetki, ewentualne kary umowne i zaległe świadczenia główne)? Jak ten zapis ma się do wystawiania faktur i rozliczeń VAT-u?

  Data publikacji: 2010-05-10
 2. Przedsiębiorcy mogą już wystawiać faktury uproszczone

  Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wprowadziło możliwość wystawiania faktur uproszczonych przy kwocie transakcji nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro. Nadal jednak podatnicy mogą wystawiać faktury w dotychczasowej formie.

  Data publikacji: 2013-01-03
 3. Dekretacja na odwrocie faktury

  Pytanie: Jesteśmy na pełnej księgowości, prowadzimy dokumentację, korzystając z programu komputerowego. Proszę o odpowiedz, czy potrzebna jest dekretacja na odwrocie każdej faktury? Mamy specjalną pieczątkę i tam przepisujemy dekretację z komputera. Na koniec każdego miesiąca drukujemy poszczególne dzienniki.

  Data publikacji: 2012-07-16
 4. Wystawianie papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych

  Faktury korygujące do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Jeśli jednak przeszkody techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej, dopuszcza się wystawienie papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych. W praktyce istnieją wątpliwości co do tego, jakie muszą być to przeszkody techniczne. W wyroku z 15 stycznia 2010 r. (sygn. I SA/Kr 1642/09, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/) głos w tej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sprawdź szczegóły sprawy.

  Data publikacji: 2010-03-11
 5. Na fakturze można stosować zwroty obcojęzyczne

  Pytanie: Spółka z o.o. świadcząca usługi spedycji międzynarodowej zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, otrzymała od swego udziałowca z Francji program do wystawiania faktur. Czy faktura dla odbiorcy polskiego może być wystawiona w języku angielskim i czy prawidłowo będzie, gdy zamiast oznaczenia „Faktura" będzie „invoice". Pozostałe dane jak ilość, nazwa towaru, wartość netto, brutto, VAT również będą w języku angielskim? W świetle ostatnich zmian dotyczących zasad wystawiania faktur z tytułu sprzedaży usług dla podmiotów zagranicznych, gdzie czynność nie podlega VAT "NP" obligatoryjnym jest wpisanie zwrotu "odwrotne obciążenie", czy też nadal można stosować zapis "Podatek VAT rozlicza nabywca zgodnie z art. 28b ustawy VAT"

  Data publikacji: 2013-03-08
 6. Termin płatności na fakturze dokumentującej dostawę towarów

  Pytanie:  Czy nowe przepisy o VAT w roku 2014 zakładają, że termin płatności na fakturze nie może przekroczyć 30 dni przy sprzedaży towarów handlowych?

  Data publikacji: 2014-01-28
 7. Skończą się wątpliwości dotyczące e-faktur

  Od nowego roku do ustawy o VAT zostaną wprowadzone definicje faktury i faktur elektronicznych. Faktura elektroniczna, oprócz wymaganych przepisami elementów , musi być wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym. E-fakturą będzie przykładowo e-mail z załącznikiem w formacie PDF lub faks otrzymany elektronicznie.

  Data publikacji: 2013-12-12
 8. Moment ujęcia faktury do kpir

  Pytanie:  W myśl nowych przepisów podatek VAT odliczam z datą wykonania usługi, chodzi mi o moment ujęcia faktury do kpir (metoda uproszczona). Czy data ujęcia jest tak jak było, moment wystawienia faktury, czy data wykonania usługi?

  Data publikacji: 2014-03-06
 9. Faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z VAT

  Pytanie:  Nie ma obowiązku pisać podstawy prawnej na stawki mniejsze niż 23%, ale czy dotyczy to również stawki zw., tzn. - czy wystawiając fakturę ze stawką zw. należy podeprzeć się podstawą prawną?

  Data publikacji: 2013-10-18
 10. Kurs przeliczeniowy do faktury wystawionej w euro

  Pytanie:  Spółka wystawia faktury w Euro. Po jakim kursie należy przeliczyć przychód dla celów CIT i VAT? Faktura z powodów technicznych nie jest wystawiana do 7. dnia po wykonaniu usługi. Usługa ma charakter ciągły, rozliczana jest co miesiąc.Przykładowo jeśli faktura za usługi majowe zostanie wystawiona 15 czerwca, czy właściwym kursem jest ostatni dzień poprzedzający uzyskanie przychodu, czyli np. 30 maj (jeśli jest to dzień roboczy)?

  Data publikacji: 2013-07-26
 11. Czy faktura VAT musi zawierać napis FAKTURA?

  Pytanie:  Podatnik nabył program do wystawiania faktur. W tytule faktur pojawia się tylko na przykład 1/IX/2013, nawet bez "nr".

  Data publikacji: 2013-10-16
 12. Ewidencja w KPiR faktury za telefon

  Pytanie:  Prowadzę KPiR. Rozliczam się kwartalnie z podatku dochodowego i podatku VAT. Mam pytanie odnośnie daty księgowania faktury za telefon. Jak zaksięgować faktury? Pierwsza jest z datą wystawienia 19.03.2013, druga zaś jest fakturą korygującą do w/w faktury, z datą 24.04.2013, zapłata była 03.05.2013 według faktury korygującej. Jak wpisać do KPiR, a jak do ewidencji VAT?

  Data publikacji: 2013-06-05
 13. Faktura może być poprawiona w dowolnym momencie

  Przepisy nie wskazują terminu skorygowania faktury. Jest na to czas do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  Data publikacji: 2013-12-18
 14. Brak zapłaty za fakturę a podatki

  Pytanie:  Zaksięgowałem fakturę za sprzedaż usług. Rozliczyłem się z  VAT-u  należnego. Jednak nie otrzymałem zapłaty za ta fakturę. Jest już ok. 4 – 5 miesięcy po terminie. Jeśli nie uda mi się wyegzekwować zapłaty to czy mogę skorygować VAT należny?

  Data publikacji: 2013-06-19
 15. Fakturę będzie można wystawić 30 dni przed dostawą

  W 2014 roku wystawienie faktury nie będzie kreować momentu powstania obowiązku podatkowego, zatem może pojawić się sytuacja, kiedy sprzedawca, aby szybciej uzyskać zapłatę, wystawi dokument sprzedażowy przed wykonaniem transakcji (tzw. faktura ex ante).

  Data publikacji: 2013-11-25

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.