VAT

VAT-7D (8)

VAT-7D (8) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników innych niż mali, rozliczających podatek za okresy kwartalne).

VAT-9 (2)

VAT-9 (2) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.

JPK_VAT(3)

Ewidencja zakupu i sprzedaży Vat

Ewidencja sprzedaży VAT

Ewidencja zakupów VAT

UPR-1

UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZYWANIA ORGANOM PODATKOWYM LUB ORGANOM KONTROLI SKARBOWEJ INFORMACJI O WSZYSTKICH TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH NA RACHUNKU

UPR-2 (1)

OŚWIADCZENIE O COFNIĘCIU UPOWAŻNIENIA DO PRZEKAZYWANIA ORGANOM PODATKOWYM LUB ORGANOM KONTROLI SKARBOWEJ INFORMACJI O WSZYSTKICH TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH NA RACHUNKU

VAT-ZD

CIT-VC(1)

Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

VAT-UE (4)

VAT-UE (4) - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Eksperci Czekają na Twoje Pytania

Odpowiedź uzyskasz do 48 godzin!

Chcę zadać pytanie teraz!

wiper-pixel