Czy zmieni się termin udzielania urlopów wypoczynkowych

Dodano: 13 marca 2018
054e64c2da86402ab119d0184321376e65ab0ce3-medium

14 marca Komisja Kodyfikacyjna ma przedstawić nowy projekt Kodeksu pracy. Jedna z propozycji ma dotyczyć udzielania urlopów wypoczynkowych. Co się zmieni?

Komisja Kodyfikacyjna proponuje zmianę w zakresie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Czego dotyczą zmiany i czy są pewne?

Informacje jakie posiadamy pochodzą z mediów, ale wszystko na to wskazuje, że nowy Kodeks pracy zmieni termin udzielania urlopów wypoczynkowych. Ponadto urlop niewykorzystany w danym roku, będzie przepadał.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w określonym terminie, to nie będzie mógł później żądać jego udzielenia. W zamian za to otrzyma zadośćuczynienie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia urlopowego. Prawo do urlopu wypoczynkowego ma wygasnąć 31 stycznia kolejnego roku lub wyjątkowo 31 marca kolejnego roku, jeśli pracownik nie mógł wykorzystać go przed 31 stycznia z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ponadto, jeżeli pracownik nie mógł skorzystać z urlopu z powodu nieobecności, to pracodawca musi go udzielić w terminie 6 miesięcy od dnia ustania przyczyny nieuniemożliwiającej udzielenie urlopu.

Urlop będzie udzielany w minutach

Urlop wypoczynkowy ma być udzielany w dniach, godzinach, a także w minutach.

Jeden wymiar dla wszystkich zatrudnionych

Ma być tylko jeden wymiar urlopu dla wszystkich pracowników. Niezależnie od posiadanego stażu pracy pracownicy nabędą co roku prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Urlop na żądanie będzie bezpłatny

Pracownik nadal ma mieć prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w przysługującym mu wymiarze 26 dni. Jednak za te dni pracodawca nie wypłaci mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie za jego czas ma przysługiwać, tylko wtedy, kiedy pracownik umówi się tak z pracodawcą i obie strony uznają taki urlop za część urlopu wypoczynkowego. Wniosek o udzielenie tego urlopu ma być składany przed rozpoczęciem pracy w dniu, w którym urlop ma być wybrany.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel