Poznaj nowe przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 29 sierpnia 2018
d4a0e8bc28e78f8eeb2f56ae1db5307dfe838620-small

Od 1 września 2018 roku będzie można zatrudniać 15-latków w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania lekkich prac. Jak było do tej pory, a jak będzie? Poznaj nowe przepisy, dzięki temu zyskasz pewność, że postępujesz prawidłowo.

Od początku nowego roku szkolnego pracodawcy będą mogli zatrudniać pracowników młodocianych już w wieku 15 lat. W Kodeksie pracy pojawi się bowiem nowa definicja osoby młodocianej, która może zostać zatrudniona. Dotychczasowa dolna granica wiekowa, od której młodociany może podjąć pracę wynosi 16 lat.

Jak jest obecnie?

Kodeks pracy, w art. 190 i art. 191 określa kto jest osobą młodocianą i kiedy dozwolone jest zatrudnianie dzieci.

Obecnie, młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby poniżej 16. roku życia.

Z czego wynikają zmiany?

Pierwotnej przyczyny obniżenia wieku młodocianych należy szukać w ustawie z 2009 r. zmieniającej ustawę o systemie oświaty. Ustawa ta zakładała reformę systemu edukacji polegającą na obniżeniu wieku rozpoczynania nauki w 6-letniej szkole podstawowej z 7 do 6 lat, czego skutkiem miało być obniżenie wieku ukończenia gimnazjum – 15 lat. Już w tej ustawie przewidziano zmianę dotyczącą definicji pracownika młodocianego oraz wprowadzenie wyjątkowej dopuszczalności zatrudniania osób, które ukończyły gimnazjum nie mając 15 lat oraz osób niemających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

Ponieważ̇ z dniem 1 września 2018 r. na rynku pracy znajdą się̨ pierwsi absolwenci gimnazjum, którzy rozpoczęli spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 jako sześciolatki, znowelizowane przepisy art. 190 i art. 191 Kodeksu pracy wejdą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Jednak od 1 września 2017 r. ponownie system edukacji uległ reformie. Tym razem zlikwidowano gimnazja, a okres nauki w szkole podstawowej wydłużono z 6 do 8 lat. Ponadto, przywrócono rozpoczynanie nauki szkolnej od 7., a nie 6. roku życia.

W konsekwencji, obniżenie wieku pracownika młodocianego do 15 lat pozostało aktualne i uzasadnione, gdyż dzieci kończące 8-letnią szkołę podstawową właśnie taki wiek osiągają. 

Jak będzie od 1 września 2018 r.?

Od 1 września 2018 r. młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione będzie zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

Dopuszczalne będzie zatrudnianie tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych będzie mógł być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
Wyjątkowo będzie można zatrudnić młodocianych: 1) niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową; 2) niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej. Przypadki, w których dopuszczalne będzie zaangażowanie takich osób zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu.

 

Obecnie nie ma jeszcze osób, które ukończyły 8-letnią podstawówkę, gdyż wprowadzono ją dopiero w 2017 r. Są jedynie uczniowie gimnazjów, którzy kontynuują w nich wcześniej rozpoczętą naukę. Oznacza to, że na razie można zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli 16 lat i co najmniej gimnazjum.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel