Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Rachunek VAT dla zakładu budżetowego o 1 lipca 2018 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 21 maja 2018
Pytanie:  Jak mamy postąpić w przypadku gdy jesteśmy jednostką gminy zakładem budżetowym. W 2017 r. wystąpiła centralizacja podatku VAT i płatnikiem VAT jest gmina. Do zakładu wpływają faktury z zapisem: Nabywca - Gmina i jest podany jej NIP, Odbiorca - Zakład budżetowy i nasza nazwa. Czy od 1 lipca 2018 r. musimy tez założyć konta w banku w celu zapłaty za faktury zakupowe z podziałem netto i VAT?
Odpowiedź: 

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności nie obowiązkiem nabywców. W konsekwencji nie będzie przeszkód, aby po 30 czerwca 2018 r. Państwa jednostka opłacała faktury bez korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, jak również bez wykorzystania rachunku VAT.

Z początkiem lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego mechanizmu będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób. Dzięki temu dostawca – zważywszy że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy – nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści podatek VAT należny fiskusowi.

Przepisy o mechanizmie podzielonej płatności mieć będą zastosowanie również do jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji również jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane posiadać rachunki VAT. Uważam przy tym, że rachunki VAT oraz SKOK-i powinny tworzyć dla wszystkich posiadaczy rachunków, w tym dla posiadaczy rachunków będących jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, np. będących zakładami budżetowymi.

Nie oznacza to, że Państwa jednostka musi zakładać rachunek VAT. Obowiązki w zakresie tworzenia rachunków VAT obciążają wyłącznie banki i SKOK-i (zob. art. 62a ustawy Prawo bankowe oraz art. 7 ustawy nowelizującej z dnia 15 grudnia 2017 r.). W konsekwencji do utworzenia rachunku VAT obowiązany jest Państwa bank, a nie Państwa jednostka. Bank ten jest również obowiązany poinformować Państwa o numerze rachunku VAT oraz ustalonych zasadach i terminach informowania posiadacza rachunku rozliczeniowego o saldzie na rachunku VAT (zob. art. 7 ust. 5 ustawy nowelizującej z dnia 15 grudnia 2017 r.).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności będzie uprawnieniem, a nie obowiązkiem nabywców. W konsekwencji nie będzie przeszkód, aby po 30 czerwca 2018 r. Państwa jednostka opłacała faktury bez korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, jak również bez wykorzystania rachunku VAT (na którym zresztą – przynajmniej na początku – nie będzie żadnych środków).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel