Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy dochód osiągnięty w ramach działalności gospodarczej ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 1 września 2006

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn.zm.), a równocześnie jestem emerytem. Czy dochód osiągnięty w ramach działalności gospodarczej ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia emerytalnego? Czy powinienem opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne ? (opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne) – pyta przedsiębiorca z Ryk.


Odpowiedź: Co do pierwszego pytania, to owszem - przychody z działalności gospodarczej mają wpływ na zmniejszenie świadczenia, a nawet zawieszenie jego wypłaty, jeżeli przekroczą określone granice.


Proszę zwrócić uwage, że Pan jako osoba mająca ustalone prawo do emerytury, prowadząca jednocześnie własną działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe może Pan opłacać dobrowolnie.


Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.


Powyższe przepisy stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty.


Aktualne kwoty miesięczne niepowodujące ani zmniejszenia, ani zawieszenia emerytury znajdzie Pan w części Wskaźniki i stawki (link do Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty).


Zaznaczam jednak, że dla ZUS przychodem z działalności gospodarczej nie jest faktyczna kwota tego przychodu ze sprzedaży towarów bądź usług, osiągnięta w danym miesiącu, lecz jest nim kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązująca w danym kwartale, mimo iż emeryt - przedsiębiorca składek tych obowiązkowo nie uiszcza.


Tu znajdzie Pan zawsze aktualną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (link do wskaźników i stawek – składki przedsiębiorców).


Przypominamy, że od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu - bez względu na wysokość osiąganego przychodu - nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.


Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.),

art. 82 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135),

art. 103, 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39, poz. 353).


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 30 sierpnia 2006 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel