Czy dochód osiągnięty w ramach działalności gospodarczej ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 1 września 2006

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn.zm.), a równocześnie jestem emerytem. Czy dochód osiągnięty w ramach działalności gospodarczej ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia emerytalnego? Czy powinienem opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne ? (opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne) – pyta przedsiębiorca z Ryk.


Odpowiedź: Co do pierwszego pytania, to owszem - przychody z działalności gospodarczej mają wpływ na zmniejszenie świadczenia, a nawet zawieszenie jego wypłaty, jeżeli przekroczą określone granice.


Proszę zwrócić uwage, że Pan jako osoba mająca ustalone prawo do emerytury, prowadząca jednocześnie własną działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe może Pan opłacać dobrowolnie.


Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.


Powyższe przepisy stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty.


Aktualne kwoty miesięczne niepowodujące ani zmniejszenia, ani zawieszenia emerytury znajdzie Pan w części Wskaźniki i stawki (link do Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty).


Zaznaczam jednak, że dla ZUS przychodem z działalności gospodarczej nie jest faktyczna kwota tego przychodu ze sprzedaży towarów bądź usług, osiągnięta w danym miesiącu, lecz jest nim kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązująca w danym kwartale, mimo iż emeryt - przedsiębiorca składek tych obowiązkowo nie uiszcza.


Tu znajdzie Pan zawsze aktualną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (link do wskaźników i stawek – składki przedsiębiorców).


Przypominamy, że od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu - bez względu na wysokość osiąganego przychodu - nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.


Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.),

art. 82 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135),

art. 103, 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39, poz. 353).


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 30 sierpnia 2006 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel