zakład budżetowy

Usługa wykonana przez gminny zakład budżetowy a mechanizm odwrotnego obciążenia

Pytanie:  Jesteśmy zakładem budżetowym, którego organem założycielskim jest gmina. Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie usług w zakresie: administrowania i utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń komunalnych stanowiących własność komunalną gminy, wywóz nieczystości płynnych, produkcja i dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, świadczenie usług na rzecz ludności i innych podmiotów gospodarczych powszechnie dostępnych na rynku w kraju, wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez wójta, wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług powszechnie dostępnych na rynku w kraju, które zaspokoją potrzeby ludności zamieszkującej na terenie Gminy, zawieranie i wykonywanie umów dotyczących wykonywania zadań. W ramach swojej działalności zakład posiada koparko-ładowarkę, którą wykonuje wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne i inne, które zgodnie z ustawą o VAT zaliczane są do usług budowlanych załącznik nr 14. Usługę koparko-ładowarką wykonaliśmy na terenie gminy firmie, która wykonuje usługi budowlano-elektroinstalacyjne. Firma za wykonaną usługę poprosiła o wystawienie faktury z odwrotnym obciążeniem. Jako zakład jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Czy prawidłowo postąpiliśmy wystawiając taką fakturę? Odwrotnym obciążeniem objęte są usługi budowlane wykonywane pomiędzy firmami. Ustawa o VAT przewiduje mechanizmem odwrotnego obciążenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 wśród nich są roboty wykonywania różnego rodzaju instalacji. Wydaje mi się, że wykonanie wykopów koparko-ładowarką i przygotowanie terenu do zainstalowania różnych instalacji należy do usług budowlanych. W przypadku, gdy zarówno usługodawca, jak i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT, a usługodawca jest podwykonawcą można zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia.

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel