Kiedy zachodzi obowiązek opłacania składek na FEP

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 9 maja 2018
081517669022120b4ce7a27b6651cfca23271100-medium

Firma zatrudniająca pracownika w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze może oddelegować go do wykonywania innej pracy, nie będącej pracą w tych warunkach. Sprawdź, co wtedy ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pracodawca zatrudniający pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowcy autobusu zwrócił się o wydanie interpretacji w sprawie obowiązku opłacania za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jego wątpliwości dotyczą obowiązku opłacania powyższej składki w sytuacji, kiedy sporadycznie (kilka pojedynczych dni w miesiącu, cały tydzień lub cały miesiąc) będzie go oddelegowywał do pracy na inne stanowisko pracy, które nie zalicza się do pracy w warunkach szczególnych.

Oddelegowanie będzie się odbywało w formie pisemnej i zostanie umieszczone w aktach osobowych pracownika.

Przedsiębiorca zastanawia się, jak w takiej sytuacji naliczać składki na FEP.

Czy powinien odliczać od czasu pracy okres oddelegowania i płacić FEP tylko za pracę kierowcy autobusu? Czy w momencie wystawiania dokumentu ZUS ZSWA odliczać okresy oddelegowania?

Co w przypadku, kiedy pracownik przepracuje cały miesiąc jako kierowca autobusu lub jako dyspozytor ruchu? Co w przypadku, kiedy w ciągu miesiąca pracuje na jednym i drugim stanowisku, np. na jednym około 10 dni, a na drugim około 6 dni? Czy za takiego pracownika należy opłacać składkę na FEP i w jaki sposób wykazać go na druku ZUS ZSWA?

Jakie jest jego stanowisko?

Jego zdaniem składka na FEP powinna być odprowadzana tylko za okres pracy na stanowisku kierowcy autobusowego (jeżeli pracownik został czasowo przeniesiony do wykonywania pracy na stanowisku, które nie zostało zakwalifikowane jako praca szczególna, odpowiednio za ten okres składka na FEP jest nienależna).

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku opłacania składek na FEP za pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w okresie oddelegowania do innej pracy nie będącej praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przedsiębiorca pytał również o ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania dokumentów ZUS ZSWA oraz ZUS DRA.

Ale w tym temacie ZUS odmówił wydania interpretacji.

ZUS przypomniał, że składka na FEOP powinna być opłacana od wszystkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzenia, które są należne za okresy pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana.

Co to oznacza dla Ciebie?

W sytuacji, kiedy Twoja firma zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, którego oddeleguje do wykonywania innej pracy, nie będącej pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, to od wynagrodzenia należnego za okres skierowania nie istnieje obowiązek opłacania składki na FEP.

Interpretacja ZUS z 5 marca 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/170/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel