ZUS zajął wynagrodzenie pracownika. Jak prawidłowo obliczyć kwoty do potrącenia oraz kwotę wolną

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 30 stycznia 2018
Pytanie:  Dostaliśmy pismo informujące, że ZUS zajmuje wynagrodzenie pracownika. Łączna kwota należności głównej (potrącenia niealimentacyjne ) wynosi ok 10.000 zł. Oprócz tego pracownik dał nam pismo informujące, żebyśmy potrącali mu z wynagrodzenia kwotę na ubezpieczenie grupowe tj. 70 zł oraz udziały w kwocie 50 zł. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, ale mniej więcej jest to kwota 3.200 zł i jest zatrudniony na pełen etat. Są zastosowane podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek. Jak prawidłowo obliczyć kwoty do potrącenia oraz kwotę wolną? Czy mogę potrącić kwoty dobrowolne? Proszę o przykładowe obliczenia.
Odpowiedź: 

Z wynagrodzenia za pracę, bez zgody pracownika i po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu tylko należności wymienione wprost w art. 87 § 1 Kodeksu pracy (dalej: kp). Wśród nich są sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

W razie egzekucji tych należności potrącenia mogą być dokonywane do połowy wynagrodzenia netto. Jednakże jest to maksymalna dopuszczalna do potrącenia kwota, co nie oznacza, że tyle bezwzględnie należy ująć. Obowiązuje bowiem jeszcze tzw. kwota wolna od potrąceń, która stanowi 100% wynagrodzenia minimalnego netto przy należnościach niealimentacyjnych.

W 2018 r. kwota ta - dla pracownika pełnoetatowego - wynosi 1.530 zł (podstawowe koszty uzysku, złożony PIT-2).

RAMKA Zatem, organ egzekucyjny powinien otrzymać kwotę, która z jednej strony nie przekroczy kwoty granicznej, ale też nie naruszy kwoty wolnej. Bazując na wynagrodzeniu w wysokości 3.200 zł brutto, wychodzi, że kwota netto będąca podstawą potrącenia to 2.295,76 zł. Kwota graniczna wynosi 1.147,88 zł (połowa wynagrodzenia netto). KONIEC RAMKI

RADA EKSPERTA: Aby pracownikowi zachować kwotę wolną, należy ująć nie więcej niż 765,76 zł, co wynika z wyliczenia:

2.295,76 zł (wynagrodzenie netto) – 1.530 zł = 765,76 zł

Tym samym, po potrąceniu przymusowym pracownikowi powinna zostać kwota wolna (2.295,76 zł - 765,76 zł = 1.530 zł).

Potrącenia dobrowolne

Dopiero po zaspokojeniu należności niealimentacyjnej można przystąpić do dalszego potrącenia tj. na które pracownik wyraził pisemną zgodę (potrącenia dobrowolne). Jednak i tu obowiązują kwoty wolne, których pracodawca musi przestrzegać. Przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy wynosi ona 80% wynagrodzenia minimalnego netto tj. w 2018 r. – 1.224 zł (1 530 zł x 80%).

Natomiast kwota wolna przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy równa się pełnej kwocie minimalnego wynagrodzenia netto tj. 1.530 zł.

Łączne potrącenia dobrowolne wynoszą 120 zł (70 zł + 50 zł), z tego jedno z tytułu ubezpieczenia, gdzie obowiązuje niższa kwota wolna tj. 1.224 oraz z tytułu udziałów. I tu rozumiem, że to ujęcie należy do tych na rzecz pracodawcy. Jeśli tak, to ma zastosowanie wyższa kwota wolna – 1.530 zł.

Ponieważ po odliczeniu potrącenia przymusowego na rzecz ZUS pracownikowi pozostała właśnie kwota wolna 1.530 zł, nie można dokonać dobrowolnego ujęcia z tytułu udziałów (kwota wynagrodzenia = kwocie wolnej). Natomiast można ująć ubezpieczenie i ostatecznie pracownikowi pozostanie do wypłaty 1.460 zł (1.530 zł - 70 zł). Kwota wolna nie zostanie naruszona (1.460 zł > 1.224 zł).

Udziały w wysokości 50 zł pracownik może samodzielnie wpłacić (np. do kasy firmy), poza trybem potrąceń.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel