Sektor NGO

Uwaga! Komitet wyjaśnia zasady przeprowadzania inwentaryzacja zapasów

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Dodano: 3 października 2016
laptop - pisanie na

W opublikowanym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości zostały wyjaśnione problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Pomocne przy wyjaśnieniu problemów merytorycznych i organizacyjnych, będzie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Uzasadnieniem wydania stanowiska jest powszechność problemów, jakie w praktyce stwarza inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury. W stanowisku przedstawiono dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji.

Kierownik jednostki podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników: odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z  ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

Zakres przedmiotowy stanowiska obejmuje inwentaryzację drogą spisu z natury znajdujących

się w jednostce własnych i obcych zapasów, jeżeli podlegają one składowaniu i są objęte bieżącą

ewidencją księgową. Stanowisko dotyczy także zapasów własnych, które nie są objęte bieżącą

ewidencją księgową, lecz są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu lub

wytworzenia (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości), a w aktywach bilansu ujmuje się stan tych zapasów ustalony drogą wyceny spisu z natury.

W zakres tematyki stanowiska nie wchodzi:

– produkcja w toku i nieobjęte,

– ewidencją magazynową półprodukty (półfabrykaty),

– przedmioty o cechach środków trwałych o niskiej wartości jednostkowej odnoszone

w koszty w momencie oddania ich do użytkowania i nieujmowane w aktywach,

– inwentarz żywy w odchowie lub tuczu.


Źródło:

Komunikat nr 2 ministra finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z 2016 r. poz. 55).

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Bogdan Świąder – z wykształcenia prawnik, od 2007 roku licencjonowany doradca podatkowy, dziennikarz, redaktor kilku ogólnopolskich gazet, wieloletni pracownik organów podatkowych w których zajmował się podatkami dochodowymi, VAT, kontrolą oraz sprawami karnymi skarbowymi. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa celnego, spraw karnych skarbowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel