Rozliczenie kosztów wyżywienia poniesionych w delegacji przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Grzegorz Tomala

Autor: Grzegorz Tomala

Dodano: 16 grudnia 2010
Pytanie:  Czy jako właściciel firmy prowadzący działalność gospodarczą mogę zaliczyć do kosztów podatkowych koszty usług gastronomicznych tj. koszty wyżywienia poniesione podczas delegacji mojej osoby zamiast diet? Czy koszty te powinny być ograniczone wyłącznie do wysokości 1 diety/dobę? Nie są to wygórowane kwoty, a jedynie koszt zwykłego obiadu. Rozliczam się według księgi przychodów i rozchodów (KPiR).
Odpowiedź: 

W ramach działalności gospodarczej można rozliczyć jedynie koszty wyżywienia do wysokości diet.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: updof) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W przypadku krajowej podróży służbowej będą to diety określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 ze zm.). Wysokość diety określona została ryczałtowo w kwocie 23 zł za dobę podróży. W zależności od czasu podróży służbowej dieta przysługuje w pełnej wysokości lub tylko w części.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

  1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
    • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
    • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości,
  2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
    • do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
    • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Podstawa prawna: 

- art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

16 grudnia 2010 r.

Grzegorz Tomala

Autor: Grzegorz Tomala

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem lub współautorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Od wielu lat współpracuje również z Portalem Finansowo-Księgowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r. Działalność doradcy podatkowego prowadzi od 2003 r. Obecnie jako partner w kancelarii doradztwa podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel