Oddelegowanie pracowników do Niemiec a przerwa w pracy

Autor: Beata Pawłowska

Dodano: 1 lutego 2008

Pytanie: Oddelegowuję pracowników do Niemiec na okres 12 miesięcy. Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie tego okresu pracownik ma przerwę w wykonywaniu pracy? Czy okres przerwy powoduje przedłużenie okresu oddelegowania? Czy jest taka przerwa, która powoduje, że nie wlicza się jej w ciągłość w okresie tych 12 miesięcy? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Pracownikom delegowanym do pracy za granicę (do krajów UE, EOG lub Szwajcarii) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy oddziały ZUS wystawiają formularze E 101.

Według art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 pracownik zatrudniony na terytorium jednego państwa członkowskiego (np. Polski) przez przedsiębiorstwo, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został skierowany do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego, podlega nadal polskim przepisom ubezpieczeniowym, pod warunkiem że:

- przewidywany okres wykonywania pracy za granicą nie przekracza 12 miesięcy i

- nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął.


Proszę zauważyć, że w praktyce państwa członkowskie przyjęły, iż 2-miesięczna przerwa w delegowaniu powoduje, że dotychczasowe oddelegowanie ulega przerwaniu i okres wysłania jest zliczany od nowa.

Zasada ta funkcjonuje, jeśli chodzi o delegowanie pracowników do Niemiec.

Jeśli jednak przerwa w delegowaniu do Niemiec jest krótsza niż 2 miesiące, to jej okres wliczany jest do 12-miesięcznego okresu delegowania.

Jednakże w przypadku delegowania do Belgii zostało ustalone, że jeśli delegowanie do pracy w drugim kraju nie jest dłuższe niż 2 lata, to 2-miesięczna przerwa powoduje jego przerwanie i rozpoczęcie okresu delegowania na nowo, ale gdy delegowanie przekracza 2 lata, dopiero po 12-miesięcznej przerwie może być zliczany na nowo okres delegowania.


Ponadto zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej nr 181 powinno się unikać jakiegokolwiek nieuzasadnionego przedłużenia okresu oddelegowania z powodu powtarzających się krótkich przerw. Jest to spowodowane wymogiem przejściowego charakteru pracy za granicą. Ze względu na brak precyzyjnego określenia liczby przerw, które można zastosować, oceny takiej dokonuje każdy oddział indywidualnie.


Podstawa prawna: art. 14.1 rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.71.149.2, Dz.U.UE-sp.05-1-35).


Autor: Beata Pawłowska, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Odpowiedź udzielona: 1 lutego 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel