Kiedy zasiłek chorobowy powinien być bez premii. Najnowsze stanowisko SN

W Twojej firmie pracownicy otrzymują premię albo nagrody? Świadczenia te są przewidziane w umowie o pracę, która nie określa, co się dzieje z premiami i nagrodą roczną w razie choroby pracownika?Sprawdź, czy mogą być one wliczone do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli są wypłacane w niezmienionej wysokości mimo nieobecności pracownika z powodu choroby. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Ważny od: 19.08. 2016 r.

Upewnij się, czy niepełnosprawnemu przysługują nadgodziny po 7 godzinie pracy

Zatrudniona w firmie księgowa w pełnym wymiarze czasu pracy uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Zgodnie z przepisami należałoby takiej osobie skrócić czas pracy i to zarówno w wymiarze dobowym jak i tygodniowym. Co w sytuacji, kiedy osoba ta posiada orzeczenie, ale nie dostarczyła pracodawcy zaświadczenia lekarskiego? Czy wobec braku dokumentu nie ma obowiązku skracania czasu pracy? Czy osoba ta może pracować po godzinach? Przeczytaj tekst i poznaj najnowsze stanowisko sądu w tej sprawie.

Ważny od: 16.08. 2016 r.

Wynagrodzenie prokurenta. Sprawdź, czy należy je oskładkować

W Twojej spółce prokurent został powołany na mocy uchwały zarządu? Dowiedz się, czy należy opłacać składki na ZUS od jego wynagrodzenia wypłacanego.

Ważny od: 11.08. 2016 r.

Zbieg do ubezpieczeń społecznych. Trzy umowy zlecenia

Co raz częściej zdarza się, że jeden zleceniobiorca ma zawartą umowę z różnymi płatnikami. W takim przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem do ubezpieczenia. Upewnij się, jak w takiej sytuacji ustalić łączną podstawę wymiaru składek dla celów określenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia w sytuacji, kiedy wynagrodzenia z dwóch umów jest wypłacane kwartalnie a z trzeciej raz na miesiąc.

Ważny od: 10.08. 2016 r.

Kodeks cywilny nie obowiązuje w ubezpieczeniach społecznych

Sąd Najwyższy orzekł, że norm cywilnoprawnych nie stosuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, chyba, że wyraźny przepis ustawowy to dopuszcza. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat aktualnie prezentowanego stanowiska sądu.

Ważny od: 19.07. 2016 r.

Czy praca na rzecz holdingu jest pracą na rzecz pracodawcy

Okazuje się, że zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej przez inną niż pracodawca spółkę z tej samej grupy kapitałowej (holdingu) nie oznacza automatycznie, że praca wykonywana dla spółki - zleceniodawcy, czy nawet holdingu jako całości jest pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy. Sprawdź, czy w takiej sytuacji istnieje obowiązek opłacania składek na ZUS od wynagrodzenia z tytułu zlecenia wykonywanego na rzecz innego podmiotu niż pracodawca.

Ważny od: 18.07. 2016 r.

Aby zastosować kodeksowe przepisy o dyskryminacji sytuacja pracowników musi być porównywalna

W Twojej firmie pracownicy twierdzą, że są dyskryminowani ze względu na płacę albo warunki pracy? Upewnij się, czy mają rację i pomóż swojemu pracodawcy w rozwiązaniu tego problemu. Dowiedz się, kiedy dyskryminacja ma miejsce, a kiedy nie. W tekście znajdziesz najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie oraz komentarz eksperta.

Ważny od: 14.07. 2016 r.

Sprawdź, czy opłaty za przejazd płatnymi drogami zaliczysz do kosztów tylko do wysokości kilometrówki

Wydatki na przejazd autostradą czy za parking wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu – uznał NSA. Upewnij się, czy można je zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości.

Ważny od: 05.07. 2016 r.

3 wskazówki niezbędne do bezbłędnego opodatkowania VAT sprzedaży posiłków

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje – 5, czy 8%.  Minister finansów wydał właśnie interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj komentarz eksperta i stosuj VAT we właściwej wysokości.

Ważny od: 04.07. 2016 r.

Wyrok trybunału europejskiego nie uchyla prawomocnej decyzji ZUS

Nie można wznowić postępowania w sprawie prawomocnej decyzji ZUS odbierającej świadczenie emerytalne po wydaniu na rzecz uprawnionego korzystnego orzeczenia trybunału europejskiego i zasądzeniu przez ten trybunał odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednak sąd polski może ocenić, czy zasądzone przez trybunał świadczenie jest wystarczające.

Ważny od: 04.07. 2016 r.

SN: Decyzja o ubezpieczeniu w ZUS może dotyczyć okresu sprzed wielu lat

ZUS może wydać decyzję w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym także, gdy składki z tego tytułu już się przedawniły. Uwaga! Nie oznacza to automatycznie obowiązku ich opłacania. Poznaj najnowsze stanowisko sądu w tej sprawie i przeczytaj komentarz eksperta. 

Ważny od: 01.07. 2016 r.

Upewnij się, czy żona zatrudniona na zlecenie jest osobą współpracującą

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przyjęła żonę na umowę zlecenie. Sprawdź, czy żona może być zleceniobiorcą i z tytułu otrzymanego wynagrodzenia należy opłacać składki na ZUS.

Ważny od: 20.06. 2016 r.

Dowiedz się, kiedy zatrudniony członek rodziny nie będzie osobą współpracującą

Rozliczasz jednoosobową firmę, a podatnik zatrudnia członka rodziny? Upewnij się, jak ZUS traktuje w zakresie ubezpieczeń społecznych syna zatrudnionego w firmie matki na umowę o pracę.

Ważny od: 17.06. 2016 r.

Upewnij się, czy zwolnienie z podatku w ramach pomocy de minimis generuje przychód

Izba Skarbowa w Katowicach wypowiedziała się o skutkach podatkowych otrzymanego w ramach w ramach pomocy de minimis zwolnienia z podatku od nieruchomości. Poznaj stanowisko organu podatkowego i komentarze eksperta.

Ważny od: 16.06. 2016 r.

Upewnij się, czy zwrot za napiwki to dla pracownika przychód

Załóżmy, że po służbowym lunchu pracownik zostawił w restauracji napiwek, który potem Twoja firma zwróciła zatrudnionemu. Czy taki zwrot będzie dla pracownika przychodem podlegającym PIT? Poznaj stanowisko organów podatkowym.

Ważny od: 15.06. 2016 r.

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz
wiper-pixel