Kto powinien naprawić szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej po 10 latach

Poznaj stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie przedawnionych roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy i pracownika. Upewnij się, czy mogą one być dochodzone jako roszczenia cywilnoprawne.

Ważny od: 05.12. 2016 r.

TK: członkowie służby zagranicznej pracujących poza Polską nie mają prawa do wynagrodzenia za nadgodziny

Pracownik zatrudniony za granicą będący członkiem służby zagranicznej nie ma prawa do dodatku za pracę nadliczbową. Takie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w najnowszym wyroku. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 05.12. 2016 r.

Kiedy ekwiwalent za pranie ubioru służbowego wlicza się do podstawy wymiaru składek

Twoja firma wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego? Sprawdź, kiedy świadczenie to należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 30.11. 2016 r.

SN: Ochrona działacza związkowego zależy od sumy okresów ochronnych

Załóżmy, że Twoja spółka przejęła inną firmę wraz z jej pracownikowi. W wyniku reorganizacji wypowiedziała umowę o pracę byłemu działaczowi związkowemu. Sprawdź, czy miała takie prawo. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego.

Ważny od: 30.11. 2016 r.

Kto rozpoznaje sprawę, jeżeli pozwany pracodawca zaprzecza stosunkowi pracy

Twoja firma została pozwana przez pracownicę, która twierdzi, że nie otrzymała należnego wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach? Sprawdź, jaki sąd i w jakim składzie rozpozna sprawę, jeżeli od początku sprawy kwestionujecie istnienie stosunku pracy.

Ważny od: 29.11. 2016 r.

Sprawdź, czy niepełnoletnich stypendystów należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych

Rozliczasz firmę, która przyjęła niepełnoletnich stypendystów? Sprawdź, czy należy objąć ich obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu pobierania stypendium za czas odbywania szkolenia i stażu. Poznaj stanowisko ZUS.

Ważny od: 23.11. 2016 r.

Sprawdź, jak opodatkować przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach

Załóżmy, że podatnik wynajmuje budynek i powierzchnie reklamowe. Zobacz, jak prawidłowo rozliczyć osiągnięte przychody.

Ważny od: 22.11. 2016 r.

Stanowisko ZUS: Czy należy oskładkować pakiety medyczne

Upewnij się, czy wartość składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie w części finansowanej przez pracodawcę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ZUS. Dowiedz się, czy należy od tzw. pakietów medycznych opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy.

Ważny od: 22.11. 2016 r.

Jak rozliczać wydatki na samochód? Nowe stanowisko MF

Załóżmy, że rozliczany przez Ciebie podatnik korzysta z samochodu, który jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Czasami jednak używa auta do celów prywatnych. Sprawdź, czy w całości możesz zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne i wydatki na eksploatację auta.

Ważny od: 18.11. 2016 r.

Działalność w Polsce i zatrudnienie w Kanadzie. Sprawdź, co ze składkami na ZUS

Przeczytaj tekst i dowiedz się, czy polski przedsiębiorca powinien płacić składki na ZUS, wtedy, kiedy jest zatrudniony w Kanadzie. Poznaj najnowszą interpretację ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 17.11. 2016 r.

Zdaniem SN: Niekorzystny kontrakt obowiązuje inwestora

Nawet niekorzystne dla inwestora postanowienia umowy między podwykonawcą i generalnym wykonawcą muszą być respektowane przez tegoż inwestora. Oczywiście pod warunkiem, że nie sprzeciwił się im na etapie ich zawierania mimo, że o nich został należycie powiadomiony.

Ważny od: 16.11. 2016 r.

Bankrut musi zapłacić należności, które wynikły z niezrealizowanej umowy

Jeżeli dojdzie do upadłości spółki, jej wierzyciel ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej. Co, w sytuacji, gdy przesłanki do odstąpienia od umowy wystąpiły przed upadłością? Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego i dowiedz się czy syndyk może te uprawnienia kwestionować powołując się na ochronę innych wierzycieli upadłego.

Ważny od: 10.11. 2016 r.

SN: Wspólne udziały to wspólna egzekucja

Jeżeli udziały w spółce z o.o. należą do dwojga małżonków jako majątek wspólny, komornik może egzekwować należności tylko od obojga małżonków razem. Zatem tytuł egzekucyjny musi być wystawiony przeciwko obojgu małżonkom – udziałowcom. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 09.11. 2016 r.

Uwaga! Składki na emerytury pomostowe opłaca się niezależnie od wymiaru etatu

Zdaniem SN składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego. Poznaj szczegóły uchwały.

Ważny od: 09.11. 2016 r.

Sprawdź, czy atrakcje dla uczestników szkolenia możesz zaliczyć do kosztów

Przedsiębiorca, który organizuje konferencję, do kosztów podatkowych może zaliczyć wydatki na zajęcia merytoryczne. A co jeżeli uczestnicy mają też zapewnione występy artystyczne? Poznaj wyjaśnienie organu podatkowego.

Ważny od: 09.11. 2016 r.

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel