Jak długo należy wypłacać wynagrodzenie dla niektórych grup zawodowych

Pracownik przeszedł w stan spoczynku? Sprawdź, czy musisz mu wypłacać wynagrodzenie chorobowe w razie jego choroby.

Ważny od: 28.09. 2016 r.

Sprawdź, czy nie stracisz możliwości odliczania 100% VAT od auta

Zdarza się, że pracownik parkuje firmowy samochód poza firmą. Czy przedsiębiorca nie straci prawa do odliczenia pełnego VAT? Poznaj najnowsze stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Ważny od: 27.09. 2016 r.

Sprawdź, czy cykl wykładów może być przedmiotem umowy zlecenia

Przedsiębiorca, którego rozliczasz zawarł umowę o dzieło na przeprowadzenie zajęć lub szkolenia? Dowiedz się, czy postąpił prawidłowo. Sąd Najwyższy wypowiedział się na ten temat we wrześniowym wyroku.

Ważny od: 26.09. 2016 r.

Zobacz, czy przy zmianie przeznaczenia samochodu stracisz prawo do odliczenia 100% VAT

Jedna z firm kupiła auta do dalszej odsprzedaży, niektóre są używane jako pojazdy demonstracyjne. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca straci prawo do odliczenia pełnego VAT? Sprawdźmy.

Ważny od: 26.09. 2016 r.

Sumy wypłacone za rezygnację ze służbowych aut. Czy odliczysz je od przychodów

Może się zdarzyć, że pracownik rezygnuje z samochodu w zamian za wypłatę określonej kwoty. Czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

Ważny od: 23.09. 2016 r.

Upewnij się, czy wydatki związane z używaniem leasingowanych samochodów można zaliczyć w całości do kosztów

Podatnik ma prawo do zaliczenia opłat ustalonych w umowie leasingu oraz innych wydatków związanych z użytkowaniem tych aut do kosztów podatkowych. Ale czy w całości? Poznaj stanowisko organów podatkowych.

Ważny od: 21.09. 2016 r.

Prawo do wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy. Czy może być nieograniczone czasowo

Pracownik zatrudniony w Twojej firmie stworzył kilka wynalazków, które zostały opatentowane? Upewnij się przez jaki okres musicie wypłacać mu wynagrodzenie. Dowiedz się, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje Sąd Najwyższy.

Ważny od: 13.09. 2016 r.

Upewnij się, czy oddelegowanie zwalnia z obowiązków pracodawcy jako płatnika

Załóżmy, że Twoja firma wysłała pracowników do pracy za granicą. Na ten czas nie udzieliła im urlopu bezpłatnego, więc stosunek pracy nadal trwa. Sprawdź, czy w tej sytuacji jest zwolniona z odprowadzania składek od dochodu pracownika uzyskanego z pracy za granicą.

Ważny od: 12.09. 2016 r.

SN: Przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie przyszłe, ale pewne

Czy zdarzyło Ci się, że przy rozwiazywaniu umów o pracę z pracownikami miałeś dylemat, czy podana przyczyna jest prawidłowo i rzeczywista? Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego i sprawdź, czy dopuszczalne jest podanie w wypowiedzeniu przyczyny, która na pewno wystąpi w przyszłości, ale która w chwili składania wypowiedzenia umowy o pracę jeszcze nie wystąpiła.

Ważny od: 09.09. 2016 r.

Kiedy zasiłek chorobowy powinien być bez premii. Najnowsze stanowisko SN

W Twojej firmie pracownicy otrzymują premię albo nagrody? Świadczenia te są przewidziane w umowie o pracę, która nie określa, co się dzieje z premiami i nagrodą roczną w razie choroby pracownika?Sprawdź, czy mogą być one wliczone do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli są wypłacane w niezmienionej wysokości mimo nieobecności pracownika z powodu choroby. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Ważny od: 08.09. 2016 r.

Upewnij się, czy nienależne świadczenia pobrane z ZUS także powinny się przedawniać

Pracownica, która uległa wypadkowi przy pracy pobierała zasiłek chorobowy, a później świadczenie rehabilitacyjne. W czasie pobierania tego ostatniego świadczenia podjęła pracę w innej firmie. ZUS się dopatrzył i wydał decyzję pozbawiając ją tego świadczenia. Problem polegał jednak na tym, żedecyzja ZUS została wydana prawie po16 latach po uzyskaniu spornych świadczeń. Czy ZUS miał prawo do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po tylu latach? Poznaj najnowsze stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

Ważny od: 31.08. 2016 r.

Możliwa jest apelacja w sprawach ubezpieczeniowych także od niepełnego rozstrzygnięcia sądu

Złożenie apelacji od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych, uchylającego decyzję ZUS i tylko częściowo uwzględniającego żądania ubezpieczonego jest możliwe. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Ważny od: 29.08. 2016 r.

Czy umowa licencyjna ze zleceniobiorcą stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń

Przedsiębiorca zatrudniający osoby na podstawie umowy zlecenia zawarł samoistne umowy o korzystanie z wytworzonych przez nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeczytaj tekst i sprawdź, czy umowa o korzystnie z utworu (licencyjna) niewykonywana w ramach umowy zlecenia podlega oskładkowaniu.

Ważny od: 26.08. 2016 r.

Upewnij się, czy niepełnosprawnemu przysługują nadgodziny po 7 godzinie pracy

Zatrudniona w firmie księgowa w pełnym wymiarze czasu pracy uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Zgodnie z przepisami należałoby takiej osobie skrócić czas pracy i to zarówno w wymiarze dobowym jak i tygodniowym. Co w sytuacji, kiedy osoba ta posiada orzeczenie, ale nie dostarczyła pracodawcy zaświadczenia lekarskiego? Czy wobec braku dokumentu nie ma obowiązku skracania czasu pracy? Czy osoba ta może pracować po godzinach? Przeczytaj tekst i poznaj najnowsze stanowisko sądu w tej sprawie.

Ważny od: 16.08. 2016 r.

Wynagrodzenie prokurenta. Sprawdź, czy należy je oskładkować

W Twojej spółce prokurent został powołany na mocy uchwały zarządu? Dowiedz się, czy należy opłacać składki na ZUS od jego wynagrodzenia wypłacanego.

Ważny od: 11.08. 2016 r.

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel