Upewnij się, czy należy opłacać składki od wynagrodzenia członków zarządu

Twoja firma w momencie powoływania członków zarządu nie osiągała przychodów i wobec tego nie przyznała im wynagrodzenia z tytułu sprawowania tych funkcji? Sprawdź, czy teraz kiedy możliwości finansowe spółki uległy zmianie, może przyznać im wynagrodzenie i czy z tego tytułu ma obowiązek opłacać składki. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Ważny od: 28.06. 2017 r.

Czy odszkodowanie ma związek z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów

Załóżmy, że przedsiębiorca musiał wcześniej rozwiązać umowę najmu. Czy wydatki na odszkodowanie może zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko sądu i sprawdź komentarz Mikołaja Hewelta doradcy podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Ważny od: 23.06. 2017 r.

Dowiedz się, kiedy pracodawca może wypłacić poszkodowanemu pracownikowi odszkodowanie zamiast renty

Pracownik może uzyskać od pracodawcy jednorazowe odszkodowanie zamiast zasądzonej wcześniej renty cywilnej. To świadczenie mu przysługuje tylko, gdy poda ważny powód, którym może być skonkretyzowany zamiar uzyskania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tak orzekł Sąd Najwyższy w ostatnim wyroku. Poznaj szczegóły i przeczytaj komentarz eksperta.

Ważny od: 08.06. 2017 r.

Świadczenie usług dla byłego zagranicznego pracodawcy. Co z ZUS

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i chciałby opłacać składki ZUS w ulgowej wysokości. Sprawdź, czy ma do tego prawo, jeżeli zamierza wykonywać swoje usługi dla byłego zagranicznego pracodawcy, u którego był zatrudniony. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Ważny od: 01.06. 2017 r.

Brak ustawowej kontynuacji zatrudnienia powoduje zakończenie stosunku pracy

Jeżeli przepisy przejściowe lub inne ustawowe, zmieniające zasady zatrudniania, nie przewidują przekształcenia i kontynuacji dotychczasowego stosunku pracy, wówczas ten stosunek pracy wygasa. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku powołania na czas nieokreślony dyrektorów domów kultury przed nowelizacją przepisów o działalności kulturalnej, które wygasło z dniem 1 stycznia 2012 r.

Ważny od: 29.05. 2017 r.

SN: Pracodawca płaci składki za swojego pracownika zatrudnionego jednocześnie przez inną firmę

Może się zdarzyć, że pracodawca zawrze umowę z inną firmą, która zatrudnia jego pracowników lub współpracuje z nimi jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeżeli na podstawie tej umowy pracownicy ponownie będą wykonywać usługi na rzecz swojego pracodawcy to ona ma obowiązek opłacić składki także za „pozaetatowe” usługi własnych pracowników. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Ważny od: 26.05. 2017 r.

To wymiar czasu pracy a nie wysokość wynagrodzenia ma znaczenie przy zbiegu do ubezpieczeń

Zdaniem ZUS przedsiębiorca zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności. Nie ważna jest wysokość wynagrodzenia jakie uzyskuje ze stosunku pracy, tylko to, że jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Poznaj szczegóły.

Ważny od: 26.05. 2017 r.

Sprawdź, kiedy firma transportowa nie musi płacić kierowcom ryczałtów za noclegi

Firma transportowa nie musi wypłacać ryczałtów za noclegi kierowcom, którym zapewnia nocleg w kabinach ciężarówek oraz wypłaca kwoty będące rekompensatą z tytułu zwiększonych kosztów delegacji ponoszonych przez pracowników-kierowców. Rekompensaty te muszą być uregulowane umownie lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Takie jest najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego sprawdź szczegóły.

Ważny od: 23.05. 2017 r.

Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Rozliczana przez Ciebie jednoosobowa działalność uległa przekształceniu w spółkę? Dowiedz się, czy spółka zachowuje uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej przed przekształceniem. Sprawdź, jakie zdanie na ten temat mają sądy oraz ZUS. Poznaj jego najnowsze stanowisko.

Ważny od: 16.05. 2017 r.

Karty medyczne i multisport. Sprawdź, czy odprowadza się od nich składki na ZUS

Pracodawca współfinansujący pracownikom karty medyczne i multisport powziął wątpliwość czy jako płatnik składek powinien odprowadzać składki na ZUS od wartości przychodu, który pracownik uzyskuje w związku z udostępnieniem tych kart. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 11.05. 2017 r.

Upewnij się, czy prezesa spółki trzeba zgłosić do ubezpieczeń

Spółka podpisała z prezesem firmy umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Osoba ta jest na emeryturze i nie prowadzi działalności. Sprawdź, czy należy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Ważny od: 09.05. 2017 r.

Poznaj stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania ryczałtów wypłacanych kierowcom

Państwowa Inspekcja Pracy stoi aktualnie na stanowisku, aby kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym naliczać i wypłacać diety oraz ryczałty. Sprawdź, czy należy je wliczyć do podstawy wymiaru składek. Dowiedz się, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

Ważny od: 05.05. 2017 r.

Czy można zsumować wynagrodzenie i zasiłek i od całości obliczyć składkę zdrowotną i zaliczkę na PIT

Jeżeli w jednym miesiącu pracownik choruje i pobiera zasiłek pracodawca obniża składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na PIT w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki. Liczenie osobno składki zdrowotnej i zaliczek od wynagrodzenia i zasiłku chorobowego powoduje konieczność sporządzania osobnych list płac na wynagrodzenie od pracy oraz na wypłacane zasiłki chorobowe ZUS. Czy można to sobie ułatwić i zsumować wszystkie przychody? Poznaj stanowisko ZUS w tej sprawie. Dowiedz się także, jak uchwałę na ten temat wydał Sąd Najwyższy.

Ważny od: 02.05. 2017 r.

Ryczałty za noclegi dla kierowców nadal obowiązują

Brak wypłaty ryczałtów za noclegi dla kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy mają możliwość przenocowania w kabinie swoich pojazdów nie jest zgodny z przepisami. Kwestię ryczałtów powinien w pierwszej kolejności uregulować sam przewoźnik – pracodawca w przepisach zakładowych.

Ważny od: 28.04. 2017 r.

Przerwa w bezrobociu nie powoduje utraty prawa do świadczenia

Twoja firma zwolniła pracownika w związku z redukcją zatrudnienia, a Ty chcesz pomóc pracownikowi w uzyskaniu informacji na jakie świadczenia może liczyć? Przeczytaj tekst i poznaj szczegóły. Sprawdź, jakie zdanie na ten temat ma Sąd Najwyższy.

Ważny od: 26.04. 2017 r.

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Najnowsze szkolenia video

więcej szkoleń video
wiper-pixel