Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Poznaj ważny wyrok dotyczący klauzuli podatkowej

Kamil Grzywka

Autor: Kamil Grzywka

Dodano: 20 lutego 2017

Czy organ podatkowy może odmówić wydania nowej interpretacji podatkowej, gdy podatnik chce mieć pewność, że uzyskane przed 15 lipca 2016 r. interpretacja daje mu ochronę? Sprawdź komentarz eksperta.

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka posiadała korzystną interpretację organu podatkowego dotyczącą przyszłych skutków wniesienia budynku do spółki kapitałowej w zamian za udziały. Interpretacja była wydana pod koniec 2015 roku. Aport miał być wniesiony po wejściu w życiu przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (czyli 15 lipca 2016 r.).

Przedsiębiorstwo wystąpiło z nowym wnioskiem o wydanie interpretacji, aby uzyskać pewność, czy w przypadku dokonania aportu w trakcie aktualnego roku podatkowego spółki, będzie korzystała z ochrony, na podstawie interpretacji z 2015 roku.

Co na to organ podatkowy?

Organ podatkowy odmówił jednak wydania interpretacji, twierdząc, że sprawa dotyczy przepisów prawa podatkowego o charakterze proceduralnym, a podatnik powinien wystąpić o opinię zabezpieczającą. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Jakie stanowisko zajął sąd?

Zdaniem sądu spółka miała uzasadnione podstawy do sformułowania żądania uzyskania interpretacji, aby mieć pewność, że właściwie rozumie przepisy mające zastosowanie w sprawie, a kształtujące wysokość jej zobowiązania podatkowego z tytułu planowanej transakcji, wskazanej w zadanym pytaniu tj. transakcji po 15 lipca 2016 r. Gdyby po tej dacie taka ochrona stronie nie przysługiwała, wówczas materialne skutki podatkowe przeprowadzonej transakcji mogłyby być inne niż wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż podatnik mógłby zostać pozbawiony korzyści podatkowej z niej wynikającej.

Udzielenie odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie jest decydujące do podjęcia decyzji o dokonaniu planowanej transakcji, gdyż brak ochrony z art. r14m § 1 i 2 oraz 14k § 2 Ordynacji podatkowej, w okresie po 15 lipca 2016 r. oznaczałby, że przeprowadzając planowaną transakcję spółka naraża się na niezgodne z prawem uszczuplenie należności publicznoprawnej i wiążące się z tym konsekwencje w postaci zapłaty nie tylko zaległego podatku, ale także odsetek oraz poniesienia sankcji karnych skarbowych. Nie budzi przy tym wątpliwości, że strona w tym celu składała wniosek, aby poznać ciążące na niej przyszłe obowiązki podatkowe, jeśli zrealizuje swoje konkretne planowane działania.

Specjalnie dla Portalu FK wyrok komentuje

Kamil Grzywka

adwokat w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Allen & Overy

Śledząc działania organów podatkowych w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych po wejściu w życie przepisów dotyczących klauzuli unikania opodatkowania, trudno oprzeć się wrażeniu, że administracja podatkowa nad wyraz chętnie korzysta z możliwości uchylenia się od wydania interpretacji indywidualnej. Fiskus zbyt często próbuje przekwalifikować stan faktyczny opisany we wniosku o interpretacje na stan faktyczny właściwy dla opinii zabezpieczającej.

Takie działanie z całą pewnością utrudnia podejmowanie decyzji przez podatnika, wydłuża proces planowanych działań, a na dodatek czyni całą procedurę zdecydowanie droższą. Organy jednak nader chętnie korzystają z takiego rozwiązania ponieważ w ten sposób mogą oddalić od siebie obowiązek wydania stanowiska w sprawie (tu: opinii zabezpieczającej).

Powyższy wyrok należy przyjąć jak najlepiej. Sąd słusznie stanął po stronie podatnika i wskazał uchybienia organu. Decyzja WSA w Krakowie wskazuje na dbałość o interesy uczestników obrotu gospodarczego i stabilność sytuacji podatkowej, w jakiej poruszają się podmioty gospodarcze. To bardzo ważny wyrok, który z pewnością powinien stać się wyznacznikiem dla innych organów podatkowych, które znajdą się w podobnej sytuacji. Należy mieć nadzieję, że w przypadku ewentualnego postępowania kasacyjnego, NSA z całą mocą i stanowczością podtrzyma stanowisko wyrażone przez WSA w Krakowie i utrzyma ten wyrok z korzyścią dla wszystkich podatników oraz jako wskazówkę dla organów podatkowych.

Sprawdź też:

Wyrok WSA w Krakowie z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 1380/16

Kamil Grzywka

Autor: Kamil Grzywka

adwokat w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Allen & Overy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel