Usługi budowlane, informatyczne i sprzedaż samochodów – jakie GTU podać w nowym JPK_VAT

Katarzyna Sawicka

Autor: Katarzyna Sawicka

Dodano: 1 października 2020
Pytanie:  Jaki kod GTU należy wpisywać w JPK_VAT do usług: budowlanych, komputerowych i informatycznych oraz przy sprzedaży samochodów osobowych używanych w przypadku opodatkowania marżą?
Odpowiedź: 

Dla usług budowlanych nie występuje kod GTU (może się pojawić inne oznaczenie np. MPP), usługi komputerowe i informatyczne również nie posiadają specjalnego kodu GTU (nie są wprost wymienione w GTU 12) natomiast sprzedaż samochodów osobowych może podlegać pod kod GTU 07 w JPK_VAT.

Od 1 października 2020 r. weszły  w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego pliku JPK_VAT - dokumentu elektronicznego będącego wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Przepisy te przewidują m.in. wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbą dotyczących niektórych towarów i usług – w szczególności § 10 ust. 3 rozporządzenia ministra inwestycji, finansów i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm).

Usługi budowlane nie stanowią dostawy budynków budowli lub gruntów tym samym nie wymagają oznaczenia GTU w nowym pliku JPK_VAT. Podobnie usługi informatyczne i komputerowe nie są wymienione jako usługi niematerialne w kodzie GTU 12.

Jeżeli chodzi natomiast o samochody, to bez znaczenia pozostaje fakt, czy samochód jest nowy czy używany, kiedy i w jaki sposób został zakupiony, jak również to czy dostawa jest opodatkowana w procedurze VAT marża czy wg. zasad ogólnych. Oczywiście jeśli wystąpi procedura vat marża, o której mowa w art. 120 ustawy o VAT, wówczas poza oznaczeniem GTU (jeśli jest wymagany) pojawi się dodatkowe oznaczenie MR_UZ.

Aby kod GTU był zastosowany w JPK_VAT, sprzedaż musi dotyczyć pojazdu wprost wymienionego w przepisie. I tak kodem GTU 07 objęte są dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10. Jeśli wskazany w pytaniu pojazd mieści się w tym grupowaniu, wówczas należy wykazać kod GTU 07.

Katarzyna Sawicka

Autor: Katarzyna Sawicka

doradca podatkowy
wiper-pixel