Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę dotyczącą kosztów reprezentacji w 2007 r.?

Autor: Przemysław Wojdyło

Dodano: 2 maja 2007

Pytanie: Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę dotyczącą kosztów reprezentacji w 2007 r.? - pyta księgowa z Rzeszowa.

Pytanie: Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę dotyczącą kosztów reprezentacji w 2007 r.? - pyta księgowa z Rzeszowa.


Odpowiedź: Koszty reprezentacji w ewidencji księgowej powinna Pani ująć na koncie rodzajowym „Pozostałe koszty”.

Do tego konta można wprowadzić również analitykę i wyodrębnić osobne konto dotyczące „Kosztów reprezentacji”.

Wydatki na cele reprezentacji ujmuje Pani na tym koncie w wartości brutto, ponieważ VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących ich zakup nie będzie podlegał rozliczeniu z urzędem skarbowym.

Przypominam, że 1 stycznia 2007 r. uległy zmianie przepisy podatkowe w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji.


I tak, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm. oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Powyższa zmiana przepisów podatkowych nie wpłynęła na sposób ujmowania kosztów reprezentacji w księgach rachunkowych.


Podstawa prawna:
- art. 6 i 28 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Przemysław Wojdyło, główny księgowy w jednej z poznańskich firm


Odpowiedź udzielona: 13 stycznia 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel