Dekretacja na odwrocie faktury

Pytanie:  Jesteśmy na pełnej księgowości, prowadzimy dokumentację, korzystając z programu komputerowego. Proszę o odpowiedz, czy potrzebna jest dekretacja na odwrocie każdej faktury? Mamy specjalną pieczątkę i tam przepisujemy dekretację z komputera. Na koniec każdego miesiąca drukujemy poszczególne dzienniki.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, dotyczących wymienionych art. 21 ust .1 uor, czy zawsze? I jak postąpić w opisanej sytuacji?

Odpowiedź: 

W przypadku faktury powinna być na niej zawsze dekretacja.

Odpowiedź na Państwa pytanie zawiera art. 21 ust .1 uor, w którym stwierdza się, że dowód księgowy powinien zawierać, między innymi, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposoby ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, dotyczących zacytowanego przepisu, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych (art. 21 ust. 1a). Należy podkreślić, że w przypadku faktury powinna być na niej zawsze dekretacja.

Sposób dekretacji może być prowadzony w formie „specjalnej pieczątki” i to będzie wystarczające sposób określający ujęcia faktury w księgach rachunkowych.

Tekst opublikowany: 

13 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel