Dekretacja na odwrocie faktury

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 16 lipca 2012
Pytanie:  Jesteśmy na pełnej księgowości, prowadzimy dokumentację, korzystając z programu komputerowego. Proszę o odpowiedz, czy potrzebna jest dekretacja na odwrocie każdej faktury? Mamy specjalną pieczątkę i tam przepisujemy dekretację z komputera. Na koniec każdego miesiąca drukujemy poszczególne dzienniki.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, dotyczących wymienionych art. 21 ust .1 uor, czy zawsze? I jak postąpić w opisanej sytuacji?

Odpowiedź: 

W przypadku faktury powinna być na niej zawsze dekretacja.

Odpowiedź na Państwa pytanie zawiera art. 21 ust .1 uor, w którym stwierdza się, że dowód księgowy powinien zawierać, między innymi, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposoby ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, dotyczących zacytowanego przepisu, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych (art. 21 ust. 1a). Należy podkreślić, że w przypadku faktury powinna być na niej zawsze dekretacja.

Sposób dekretacji może być prowadzony w formie „specjalnej pieczątki” i to będzie wystarczające sposób określający ujęcia faktury w księgach rachunkowych.

Tekst opublikowany: 

13 lipca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel