Czy osoba z tytułem dyplomowanego księgowego obowiązkowo uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez SKwP?

Dodano: 20 maja 2010
Pytanie:  Zamierzam przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Wiem, że uzyskanie tego tytułu zobowiązuje do ustawicznego kształcenia zawodowego. Czy to oznacza konieczność uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez SKwP?
Odpowiedź: 

Generalnie dyplomowany księgowy powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez SKwP bądź inne jednostki upoważnione przez Zarząd Główny do prowadzenia takich szkoleń. Ich wykaz jest publikowany na stronie internetowej SKwP. Istnieje jednak możliwość uznania obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego za spełniony na podstawie dorobku konkretnej osoby, która uzyskała tytuł dyplomowanego księgowego.

Prezydium zarządu oddziału okręgowego SKwP (właściwego ze względu na przynależność organizacyjną) może w uzasadnionych przypadkach uznać - na udokumentowany wniosek dyplomowanego księgowego - obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego za spełniony na podstawie dorobku danej osoby w dziedzinie rachunkowości, finansów lub rewizji finansowej, znajdującego wyraz np. w:

  • pracy naukowej lub dydaktycznej,
  • publikacjach fachowych,
  • udziale w pracach legislacyjnych.

Wzór wniosku, który dyplomowany księgowy powinien złożyć w tym przypadku, znajdziesz tutaj.

Tekst opublikowany: 

20 maja 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel