Jak stworzyć zaawansowany wykres w Excelu, by przejrzyście zaprezentować dane – instrukcja krok po kroku

Dodano: 8 listopada 2016
wykresy kombi

Porównując kilka zestawów danych np. dotyczących wysokości sprzedaży w różnych regionach zapewne korzystasz z opcji tworzenia wykresów w Excelu. W sytuacji, gdy występuje duża różnica w skali analizowanych wartości warto zaprezentować je za pomocą wykresu typu kombi, który umożliwia połączenie różnych typów wykresów m.in.: słupkowego, liniowego, warstwowego, punktowego.

Do wizualizacji danych zastosujemy wykres typu kombi, gdzie poszczególne serie będą zaprezentowane w różny sposób (kolumny, linia, punkty, warstwa).


Rys. 1

W celu utworzenia wykresu dla powyższych danych należy na wstążce wybrać zakładkę Wstawianie i kliknąć przycisk Polecane wykresy.Rys. 2

W nowym oknie należy przejść na zakładkę Wszystkie wykresy i wybrać rodzaj wykresu Kombi. Pojawi się typ wykresu Kolumnowy grupowany – liniowy. Następnie należy wybrać oś dla serii danych. Dla „Regionu Północnego” zostawiamy kolumnowy grupowany, „Region Południowy” – warstwowy (zgodnie z rys. 3).


Rys. 3

Następnie dla „Regionu Centralno-Wschodniego” ustalmy liniowy ze znacznikami, a dla„Regionu Zachodniego” wybierzmy punktowy z wygładzonymi liniami i znacznikami.

Należy pamiętać, aby opcje Oś pomocnicza nie zostały zaznaczone.Rys. 4

Klikamy OK. i zostanie utworzony wykres w Arkusz1. W celu lepszej prezentacji i łatwiejszego formatowania przenosimy wykres do nowego arkusza. W tym celu wybieramy zakładkę Projektowanie. Na wstążce Narzędzia wykresów klikamy na przycisk Przenieś wykres. Lokalizacja. W nowo otwartym oknie wybieramy Nowy arkusz i nadajemy mu nazwę.


Rys. 5

Utworzony i przeniesiony wykres będzie wyglądał następująco – rys. 6.


Rys. 6

W kolejnych etapach warto przeprowadzić formatowanie wykresu tak, aby dane prezentowały się przejrzyściej. W pierwszym etapie należy zmienić styl wykresu, w tym celu należy kliknąć na wykres i w prawym górnym rogu wybrać ikonę pędzla i z zakładki Styl należy wybrać Styl 8.Rys. 7

Nadanie tytułu wykresu odbywa się poprzez kliknięcie w napis Tytuł wykresu, skasowanie aktualnego tekstu i wpisanie Zestawienie sprzedaży.

Następnie zmienimy położenie legendy. Po kliknięciu na wykres wybieramy ikonę plusa, umieszczamy kursor myszy na Legenda i wybieramy strzałkę z prawej. W kolejnym menu wybieramy pozycję U góry.

Szybka zmiana wyglądu całego wykresu możliwa jest poprzez Styl kształtów. Klikamy na wykres, następnie należy wybrać zakładkę Formatowanie ze wstążki Narzędzie wykresów. Z okna wyboru stylów wybieramy Delikatny efekt – Pomarańczowy, Akcent 6.Rys. 8

Zmiana sposobu wyświetlania napisów na osi X (miesiące) możliwa jest poprzez menu Formatowanie osi. Klikamy na dowolny napis na osi X drugim klawiszem myszy i wybieramy Formatuj oś…. W nowym menu z prawej strony należy przejść na 3 zakładkę x ikoną kwadratu (Rozmiar i właściwości). W pozycji Kąt niestandardowy wpisujemy wartość -35.Rys. 9

Klikamy na jeden z punktów na wykresie „Region Centralno-Wschodni” tak, aby każda z zielonych kropek została zaznaczona, następnie klikamy jeszcze raz prawym klawiszem myszki i wybieramy Dodaj etykiety danych” -> „Dodaj etykiety danych.Rys. 10

Przy każdym zielonym punkcie pojawiły się wartości z tabeli. Klikamy na jedną z nowych wartości prawym klawiszem myszki i wybieramy Czcionka… .Rys. 11

W nowym oknie wybieramy Styl czcionki: - Pogrubiona kursywa. Dalej wybieramy Styl podkreślenia Pojedyncza linia oraz Kolor podkreślenia – Zielony.Rys. 12

Kolejny krok to wykonanie obramowanie dla legendy. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na legendę, wybieramy Formatuj legendę… . W nowym menu z prawej strony w pierwszej zakładce z ikoną kubełka farby (Wypełnienie i linia) rozwijamy pozycję Obramowanie i wybieramy pozycję Linia ciągła.Rys. 13

Zmiana sposobu wyświetlania liczb na osi Y możliwa jest poprzez menu Formatowanie osi. Klikamy prawym klawiszem myszy na jedną z liczb na osi Y i wybieramy Formatuj oś… . W menu z prawej strony wybieramy zakładkę z trzema kolumnami (Opcje osi). Rozwijamy pozycję Liczby i w miejscu Miejsca dziesiętne: wpisujemy „0” i zatwierdzamy enterem.Rys. 14

Zmiana wyglądu punktów prezentujących dane z „Regionu Zachodniego” możliwa jest poprzez kliknięcie na jeden z fioletowych punktów prawym klawiszy myszy i wybranie pozycji Formatuj serię danych… . Wybieramy zakładkę z ikoną kubełka farby (Wypełnienie i linia) klikamy na pozycję Znacznik i rozwijamy pozycję Opcję znaczników. Wybieramy opcję Wbudowany i zmieniamy Typ na romb.Rys. 15

W celu zmiany koloru linii siatki na wykresie należy kliknąć na jedną z  głównych linii (Rys. 16) dwa razy w celu otwarcia menu Formatowanie głównych linii siatki.Rys. 16

W menu przechodzimy na zakładkę z ikoną kubełka farby (Wypełnienie i linia), rozwijamy pozycję Linia, upewniamy się, że jest wybrana opcja Linia ciągła i zmieniamy jej Kolor na czarny.Rys. 17

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków gotowy wykres będzie prezentował się w następujący sposób (rys. 18).Rys. 18

Prezentacja tworzenia wykresu została utworzona z wykorzystaniem Microsoft Excel 2013.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel