Jak wskazać miejsce pracy kierowcom TIR-ów

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 2 sierpnia 2017
3941877b37b5cca85115b9667475bc126c90f5d4-medium

Sprawdź, czy pracodawca, który wskazał w umowie o pracę pracownikom – kierowcom TIR-ów – całe województwo może mu rozpisać delegację. Upewnij się także, jak powinien postąpić w sytuacji, gdy w umowie są podane jako miejsce pracy kraje UE.

Określenie w umowie o pracę szerokiego miejsca jej wykonywania nie oznacza, że kierowca nie odbywa podróży służbowych. W przypadku tej grupy pracowników podróż służbowa została zdefiniowana odrębnie tj. w ustawie o czasie pracy kierowców. Niemniej jednak w umowie o pracę miejsce pracy powinno odpowiadać rzeczywistości tj. powinno obejmować obszar, w przestrzeni którego pracownik wykonuje swoje obowiązki. Może to być obszar UE lub poszczególne kraje, do których pracownik jeździ lub np. region geograficzny Europy.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności także rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania. Dla kierowcy, który wykonuje przewozy na terenie Unii Europejskiej, miejsce pracy powinno obejmować faktyczny obszar, w ramach którego się porusza. Nie może to być tylko siedziba pracodawcy. Stąd, w umowie o pracę miejsce pracy powinno być określone zgodnie ze specyfiką zawodu kierowcy tj. ze wskazaniem faktycznego obszaru realizacji zadań.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Tak wynika z art. 775 Kodeksu pracy.

Jednakże w stosunku do kierowców obowiązuje odrębne pojęcie podróży służbowej zawarte w ustawie o czasie pracy kierowców.

Podróżą służbową kierowcy jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy:

  • przewozu drogowego poza miejscowość–siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę – w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, lub
  • wyjazdu poza miejscowość–siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę – w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały – w celu wykonania przewozu drogowego.
Z kolei przewóz drogowy to każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używany do przewozu osób lub rzeczy (rozporządzenie WE nr 561/2006). Owe rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego:
  • rzeczy – gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony, lub
  • osób – pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

RADA EKSPERTA: Reasumując, wskazanie w umowie o pracę państw UE jako miejsca wykonywania pracy nie oznacza, że pracownik - kierowca nie odbywa podróży służbowych przemieszczając się po terenie tych krajów.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Słowa kluczowe:
kierowcamiejsce pracy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel